Narzędzia wiertnicze w Polsce

Narzędzia wiertnicze Atlas Copco Secoroc opierają się na doświadczeniu w prowadzeniu prac górniczych sięgającym XV wieku. Mamy nadzieję, że przez minione 600 lat osiągnęliśmy stopień wiedzy, który najlepiej odzwierciedla wysoka jakość narzędzi.

Kopalnie i kamieniołomy, firmy budowlane, geotechniczne na całym świecie polegają na sprzęcie Atlas Copco Secoroc pracującym szybko, wydajnie i ekonomicznie.

Kontakt :

Wojciech Trzaskoś - Kierownik Sprzedaży ds.Narzędzi Wiertniczych