Informacje prawne i polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Grupą Atlas Copco i odwiedzenie naszej strony internetowej. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące strony prawnej. Ponadto znajdą tu Państwo zagadnienia dotyczące Polityki Prywatności, wyjaśniające które informacje mogą być gromadzone i przetwarzane oraz w jaki sposób możemy wykorzystywać „cookies”. Bardzo dziękujemy za przeczytanie tego tekstu i odwiedzenie naszej strony internetowej. Odwiedzając stronę internetową lub korzystając z jej zawartości, akceptują Państwo wszystkie warunki konieczne do korzystania z niej.
Grupa Atlas Copco składa się z szeregu firm, stanowiących osobne podmioty prawne, z których każda jest odpowiedzialna za prowadzoną przez siebie działalność i za wytwarzane przez siebie produkty. W żadnym wypadku jeden podmiot prawny należący do Grupy Atlas Copco nie może być odpowiedzialny za działania lub uchybienia innego podmiotu prawnego. Wykorzystując informacje znajdujące się na tej stronie lub korzystając z tej strony w jakikolwiek inny sposób, przyjmują Państwo do wiadomości, że odpowiedzialność za produkty, oferty i informacje marketingowe ponosi wyłącznie ta firma, do której należy dana strona internetowa.
Informacje znajdujące się na tej stronie mogą być zmieniane bez wcześniejszego uprzedzenia bez żadnych dalszych konsekwencji w stosunku do właściciela strony. Informacje znajdujące się na tej stronie nie są informacjami wiążącymi. Żaden z użytkowników tej strony nie jest uprawniony do tworzenia jakichkolwiek linków do niej bez uprzedniego otrzymania naszej pisemnej zgody.
Będziemy dokładali wszelkich starań, aby informacje podawane na tej stronie były rzetelne i dokładne. JEDNAKŻE NIE MOŻEMY UDZIELAĆ GWARANCJI ANI PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, BRAKU NARUSZENIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI W PRZYPADKU WYKORZYSTYWANIA ICH W JAKIMŚ OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA KONSEKWENCJE POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, NASTĘPCZE, KARNE LUB INNE, ZA MOŻLIWOŚĆ LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, ZA UTRATĘ ZYSKU, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAŃSTWA SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LUB INNE KONSEKWENCJE. W PAŃSTWA GESTII LEŻY PODJĘCIE ODPOWIEDNICH KROKÓW W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE WYBRANY PRZEZ PAŃSTWA MATERIAŁ NIE ZAWIERA WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH I INNYCH ELEMENTÓW O CHARAKTERZE NISZCZĄCYM. NIE MOŻEMY UDZIELAĆ GWARANCJI ANI PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH INNYCH STRON, NALEŻĄCYCH DO STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ DOSTĘP POPRZEZ TĘ STRONĘ.

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Zawartość tej strony obejmująca m.in: znaki firmowe (logo), znaki fabryczne, teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich aranżacje jest naszą własnością lub własnością jednej lub kilku firm należących do Grupy Atlas Copco lub też strony trzeciej i podlega przepisom o ochronie własności intelektualnej. Zawartości tej strony ani też żadnej z jej części nie wolno odtwarzać, kopiować, przekazywać, publikować, dystrybuować, modyfikować, przesyłać lub umieszczać na innych stronach internetowych lub w dokumentach bez uprzedniego uzyskania naszego pisemnego upoważnienia. Wszystkie prawa do własności intelektualnej zawarte na tej stronie internetowej obejmujące prawa autorskie, znaki fabryczne, tajemnicę handlową i prawa patentowe są zastrzeżone i wykorzystywanie ich bez uprzedniego pisemnego upoważnienia właściciela jest surowo zabronione. Żaden element tej strony nie może być postrzegany jako nie wymagający licencji lub prawa do użytkowania ze strony właściciela – członka Grupy Atlas Copco lub strony trzeciej.


Polityka Prywatności


Adresy IP, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne, nazwy domen: jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, możemy zatrzymać u siebie adres IP Państwa komputera. Adres IP nie identyfikuje Państwa jako konkretnej osoby, ale identyfikuje Państwa dostawcę usług internetowych. Innymi, nieosobistymi informacjami służącymi identyfikacji, które możemy gromadzić są: typ wyszukiwarki internetowej, typ używanego systemu operacyjnego komputera, nazwa domeny strony internetowej, z której weszli Państwo na naszą stronę. Powyższe informacje są zbierane w celu uzyskania szerokich danych demograficznych, takich jak: geograficzna lokalizacja gości odwiedzających naszą stronę i czas przebywania na naszej stronie. Gromadzenie tego typu informacji pozwala nam na administrowanie naszą stroną, diagnozowanie problemów z serwerem, analizę trendów i statystyk oraz poszukiwanie rozwiązań mających na celu lepszą obsługę klienta.


Pliki cookie


W czasie gdy odwiedzają Państwo naszą stronę możemy wysyłać „cookies” do Państwa komputera. Cookie jest to mały plik tekstowy lub pewne dane, które strona internetowa, którą Państwo odwiedzają może umieścić lub zachować na Państwa komputerze. Cookies same w sobie nie zawierają żadnych identyfikowalnych danych personalnych. Jednakże jeżeli Państwo dostarczą do nas identyfikowalne dane personalne (takie jak przy rejestracji w celu uzyskania usług internetowych lub nadane przez nas hasło), to takie informacje mogą być połączone z danymi zgromadzonymi w cookie. Istnieją dwa typy cookies. Pierwszy typ zachowuje w Państwa komputerze plik na dłuższy okres i może pozostawać w Państwa komputerze nawet jeżeli Państwo go wyłączą. Taki cookie mógłby być na przykład wykorzystywany do poinformowania użytkownika, które informacje na stronie internetowej zostały uaktualnione od czasu jego ostatniej wizyty na stronie. Drugi typ cookie nazywany jest „session cookie”. Podczas wizyty na stronie internetowej session cookies są czasowo instalowane w pamięci Państwa komputera. Ma to na celu np. identyfikację języka, którym się Państwo posługują, odwiedzając stronę. Session cookies nie są zachowywane na dłuższy czas w pamięci Państwa komputera, ponieważ znikną, gdy Państwo wyjdą z wyszukiwarki internetowej. Gromadzenie lub przetwarzanie informacji uzyskanych poprzez cookies możemy powierzyć stronie trzeciej.


Pliki cookie mogą być przez nas wykorzystywane do wielu celów, w tym do:Jak unikać cookies:


Używając wyszukiwarki internetowej, mogą Państwo ustawić funkcję blokady cookies, wykasować cookies z twardego dysku Państwa komputera lub zorientować się, czy strona internetowa zawiera cookies zanim cookies zostaną zainstalowane. Prosimy o uzyskanie w instrukcji dotyczącej wyszukiwarki lub na ekranie pomocy bardziej szczegółowych informacji dotyczących tych funkcji. Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, ze niektóre strony internetowe nie pracują prawidłowo bez funkcjonowania cookies.


Identyfikowalne dane personalne


Nie będziemy ani gromadzić Państwa identyfikowalnych danych personalnych bez Państwa wiedzy lub zgody ani sprzedawać lub udostępniać takich danych. W celu dostarczenia Państwu pewnych produktów, usług lub informacji lub też w celu przeprowadzenia transakcji możemy Państwa prosić o udostępnienie nam Państwa danych personalnych. Takie informacje mogłyby zawierać np. Państwa imię i nazwisko, tytuł, adres wysyłkowy, adres płatnika, adres e-mail, numery telefonów, numery faksów i/lub informacje dotyczące karty kredytowej. Identyfikowalne dane personalne gromadzone są tylko wtedy, gdy jest to konieczne do dostarczenia produktu, usługi lub informacji, przeprowadzenia transakcji lub gdy dostarczą nam je Państwo w innym celu np. starając się o zatrudnienie.
Komu można udostępniać identyfikowalne dane personalne
Jeśli dostarczą nam Państwo identyfikowalne dane personalne, to nie będziemy ich ujawniali stronom trzecim bez Państwa zgody, chyba że będzie to wymagane ze względów prawnych lub gdy w dobrej wierze będziemy uważali, że jest to konieczne ze względu na (i) interes publiczny lub na (ii) ochronę naszych praw, naszej własności lub któregoś z członków Grupy Atlas Copco. Jednakże w celu spełnienia Państwa życzeń, dostarczenia Państwu produktu, usługi lub informacji, w celu przeprowadzenia transakcji lub wykonania czynności z zakresu obsługi klienta Państwa identyfikowalne dane personalne mogą być udostępniane innym członkom Grupy Atlas Copco i stronom trzecim włącznie z firmami przewozowymi, dostawcami, dystrybutorami, instytucjami finansowymi, naszymi partnerami biznesowymi, pocztą i instytucjami rządowymi (takimi jak władze celne). Każdy z członków Grupy Atlas Copco lub każda ze stron trzecich może znajdować się na terenie Unii Europejskiej lub poza nią. W związku z powyższym, udostępniając nam swoje identyfikowalne dane personalne, dobrowolnie zgadzają się Państwo na przekazywanie takich informacji do innych krajów, włącznie z krajami znajdującymi się w Unii Europejskiej lub poza nią.
Usunięcie, poprawienie, zaktualizowanie Państwa identyfikowalnych danych personalnych lub dostęp do nich:
Jeżeli chcieliby Państwo usunąć, poprawić, zaktualizować, bądź mieć dostęp do swoich identyfikowalnych danych personalnych, które Państwo nam udostępnili lub też jeżeli chcieliby Państwo coś w nich zmienić prosimy o kontakt z nami. Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami w tej kwestii prosimy o podanie nazwy strony internetowej lub lokalizacji swoich danych, jak również informacji dotyczącej zawartości danych (np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, itp.), które Państwo nam przekazali.


Bezpieczeństwo


W celu zabezpieczenia identyfikowalnych danych personalnych znajdujących się na naszym serwerze przed korzystaniem przez osoby nieupoważnione, utratą ich bądź zmianą wprowadzono stosowne środki techniczne i administracyjne. Jednakże żaden serwer, jak też żadna transmisja internetowa nie są w 100% bezpieczne. Dlatego też wszelka działalność i komunikacja prowadzona przez Państwa odbywa się na Państwa własne ryzyko.


Linki do stron internetowych stron trzecich


Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności, zawartość lub praktyki pracy dotyczące takich stron, ich właścicieli lub operatorów.


Modyfikacja Polityki Prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki ochrony danych osobowych w dowolnym momencie.


Kevin Prince opublikował tę stronę. Strona ta została zmodyfikowana ostatni raz 1 listopada 2010 roku.