Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Solutions
Flota wynajmu
Atlas Copco Rental
Bezolejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Generatory azotu
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Olejowe sprężarki powietrza
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia do obróbki
Produkty
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Narzędzia do obróbki
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Silniki pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Produkty
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Wiertła i zaawansowane narzędzia wiercące
Produkty
Wiertła i zaawansowane narzędzia wiercące
Wiertła i zaawansowane narzędzia wiercące
Rozwiązania z zakresu łączenia
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Kącik eksperta
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Vacuum solutions

Informacje prawne i polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Atlas Copco. (Grupa Atlas Copco i jej spółki określane są jako „Atlas Copco”, „my”, „nam” i „nasz”).

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Grupą Atlas Copco i odwiedzenie naszej strony internetowej. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące strony prawnej. Ponadto znajdą tu Państwo zagadnienia dotyczące Polityki Prywatności, wyjaśniające które informacje mogą być gromadzone i przetwarzane oraz w jaki sposób możemy wykorzystywać pliki „cookies”. Bardzo dziękujemy za przeczytanie tego tekstu. Odwiedzając stronę internetową lub korzystając z jej zawartości, akceptują Państwo wszystkie warunki konieczne do korzystania z niej.

Grupa Atlas Copco składa się z szeregu firm, stanowiących osobne podmioty prawne, z których każda jest odpowiedzialna za prowadzoną przez siebie działalność i za wytwarzane przez siebie produkty. W żadnym wypadku jeden podmiot prawny należący do Grupy Atlas Copco nie może być odpowiedzialny za działania lub uchybienia innego podmiotu prawnego. Wykorzystując informacje znajdujące się na tej stronie lub korzystając z tej strony w jakikolwiek inny sposób, przyjmują Państwo do wiadomości, że odpowiedzialność za produkty, oferty i informacje marketingowe ponosi wyłącznie ta firma, do której należy dana strona internetowa.

Informacje znajdujące się na tej stronie mogą być zmieniane bez wcześniejszego uprzedzenia bez żadnych dalszych konsekwencji w stosunku do właściciela strony. Informacje znajdujące się na tej stronie nie są informacjami wiążącymi. Żaden z użytkowników tej strony nie jest uprawniony do tworzenia jakichkolwiek linków do niej bez uprzedniego otrzymania naszej pisemnej zgody.

Będziemy dokładali wszelkich starań, aby informacje podawane na tej stronie były rzetelne i dokładne. JEDNAKŻE NIE MOŻEMY UDZIELAĆ GWARANCJI ANI PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, BRAKU NARUSZENIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI W PRZYPADKU WYKORZYSTYWANIA ICH W JAKIMŚ OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA KONSEKWENCJE POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, NASTĘPCZE, KARNE LUB INNE, ZA MOŻLIWOŚĆ LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, ZA UTRATĘ ZYSKU, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAŃSTWA SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LUB INNE KONSEKWENCJE. W PAŃSTWA GESTII LEŻY PODJĘCIE ODPOWIEDNICH KROKÓW W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE WYBRANY PRZEZ PAŃSTWA MATERIAŁ NIE ZAWIERA WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH I INNYCH ELEMENTÓW O CHARAKTERZE NISZCZĄCYM. NIE MOŻEMY UDZIELAĆ GWARANCJI ANI PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH INNYCH STRON, NALEŻĄCYCH DO STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ DOSTĘP POPRZEZ TĘ STRONĘ.

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Zawartość tej strony obejmująca m.in: znaki firmowe (logo), znaki fabryczne, teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich aranżacje jest naszą własnością lub własnością jednej lub kilku firm należących do Grupy Atlas Copco lub też strony trzeciej i podlega przepisom o ochronie własności intelektualnej. Zawartości tej strony ani też żadnej z jej części nie wolno odtwarzać, kopiować, przekazywać, publikować, dystrybuować, modyfikować, przesyłać lub umieszczać na innych stronach internetowych lub w dokumentach bez uprzedniego uzyskania naszego pisemnego upoważnienia. Wszystkie prawa do własności intelektualnej zawarte na tej stronie internetowej obejmujące prawa autorskie, znaki fabryczne, tajemnicę handlową i prawa patentowe są zastrzeżone i wykorzystywanie ich bez uprzedniego pisemnego upoważnienia właściciela jest surowo zabronione. Żaden element tej strony nie może być postrzegany jako nie wymagający licencji lub prawa do użytkowania ze strony właściciela – członka Grupy Atlas Copco lub strony trzeciej.


Polityka Prywatności


Adresy IP, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne, nazwy domen: jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, możemy zatrzymać u siebie adres IP Państwa komputera. Adres IP nie identyfikuje Państwa jako konkretnej osoby, ale identyfikuje Państwa dostawcę usług internetowych. Innymi, nieosobistymi informacjami służącymi identyfikacji, które możemy gromadzić są: typ wyszukiwarki internetowej, typ używanego systemu operacyjnego komputera, nazwa domeny strony internetowej, z której weszli Państwo na naszą stronę. Powyższe informacje są zbierane w celu uzyskania szerokich danych demograficznych, takich jak: geograficzna lokalizacja gości odwiedzających naszą stronę i czas przebywania na naszej stronie. Gromadzenie tego typu informacji pozwala nam na administrowanie naszą stroną, diagnozowanie problemów z serwerem, analizę trendów i statystyk oraz poszukiwanie rozwiązań mających na celu lepszą obsługę klienta.


Pliki cookie


W czasie gdy odwiedzają Państwo naszą stronę możemy wysyłać „cookies” do Państwa komputera. Cookie jest to mały plik tekstowy lub pewne dane, które strona internetowa, którą Państwo odwiedzają może umieścić lub zachować na Państwa komputerze. Cookies same w sobie nie zawierają żadnych identyfikowalnych danych personalnych. Jednakże jeżeli Państwo dostarczą do nas identyfikowalne dane personalne (takie jak przy rejestracji w celu uzyskania usług internetowych lub nadane przez nas hasło), to takie informacje mogą być połączone z danymi zgromadzonymi w cookie. Istnieją dwa typy cookies. Pierwszy typ zachowuje w Państwa komputerze plik na dłuższy okres i może pozostawać w Państwa komputerze nawet jeżeli Państwo go wyłączą. Taki cookie mógłby być na przykład wykorzystywany do poinformowania użytkownika, które informacje na stronie internetowej zostały uaktualnione od czasu jego ostatniej wizyty na stronie. Drugi typ cookie nazywany jest „session cookie”. Podczas wizyty na stronie internetowej session cookies są czasowo instalowane w pamięci Państwa komputera. Ma to na celu np. identyfikację języka, którym się Państwo posługują, odwiedzając stronę. Session cookies nie są zachowywane na dłuższy czas w pamięci Państwa komputera, ponieważ znikną, gdy Państwo wyjdą z wyszukiwarki internetowej. Gromadzenie lub przetwarzanie informacji uzyskanych poprzez cookies możemy powierzyć stronie trzeciej.


Pliki cookie mogą być przez nas wykorzystywane do wielu celów, w tym do:Jak unikać cookies:


Używając wyszukiwarki internetowej, mogą Państwo ustawić funkcję blokady cookies, wykasować cookies z twardego dysku Państwa komputera lub zorientować się, czy strona internetowa zawiera cookies zanim cookies zostaną zainstalowane. Prosimy o uzyskanie w instrukcji dotyczącej wyszukiwarki lub na ekranie pomocy bardziej szczegółowych informacji dotyczących tych funkcji. Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, ze niektóre strony internetowe nie pracują prawidłowo bez funkcjonowania cookies.


Dane osobowe


W tej części wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dostarczone przez Państwa dane osobowe lub informacje odnoszące się do Państwa, które możemy uzyskać w inny sposób lub wytworzyć („Dane osobowe”). Firma Atlas Copco wdrożyła środki techniczne, administracyjne i fizyczne w celu ochrony wszelkich gromadzonych przez nas Danych osobowych (patrz poniżej). Oczywiste jest także, że firma Atlas Copco będzie zawsze przestrzegać lokalnych przepisów prawa i zaniecha gromadzenia lub wykorzystywania Danych osobowych w miejscu, w którym jest to zakazane przez prawo.


Jakiego rodzaju dane osobowe może gromadzić firma Atlas Copco?

„Dane osobowe” to informacje, które identyfikują osobę fizyczną lub dzięki którym ta osoba może zostać zidentyfikowana. Możemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Państwa Dane osobowe w związku z dostarczaniem usług, produktów lub żądanych przez Państwa informacji.

Nie będziemy gromadzić Państwa Danych osobowych bez Państwa wiedzy i zgody. Nie będziemy także sprzedawać ani wynajmować tych danych. W związku z dostarczeniem określonego produktu, usługi lub informacji, a także w celu realizacji transakcji możemy poprosić Państwa o podanie informacji umożliwiających identyfikację. Zostanie to wskazane w każdym przypadku gromadzenia tych danych.


W jaki sposób firma Atlas Copco może wykorzystać zgromadzone Dane osobowe?

Dane osobowe są przez nas zbierane tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do dostarczenia produktu, usługi czy informacji albo przetworzenia transakcji. Dodatkowo gromadzimy tego typu dane w procesie rekrutacyjnym.

Gromadzenie Danych osobowych będzie dla Państwa przejrzystym procesem (łącznie z określeniem podstawy prawnej ich przetwarzania) i będą mogli Państwo podjąć decyzję, czy chcą dostarczyć te dane. Jeśli uznają Państwo, że nie chcą podać żadnych wymaganych przez nas Danych osobowych, Atlas Copco może nie być stanie zrealizować Państwa transakcji bądź dostarczyć żądanych informacji, usług czy produktów.

Podczas gromadzenia Danych osobowych będziemy jasno określać cel, w jakim mogą być wykorzystane oraz czas, przez jaki zostaną przez nas zachowane.

Jeśli będzie to wymagane, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o uzyskanie zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów wymienionych powyżej. Podczas przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych za Państwa zgodą przysługują Państwu różne prawa. Jeśli w późniejszym okresie zechcą Państwo wycofać tę zgodę, zapewnimy, aby to wycofanie mogło się odbyć w sposób tak łatwy, w jaki zgoda została udzielona.


Komu można udostępniać Dane osobowe:

Jako że Atlas Copco jest firmą globalną, z miejscami prowadzenia działalności w wielu różnych krajach, w związku z osiągnięciem celów wymienionych powyżej mogą wystąpić przypadki przekazywania Państwa Danych osobowych z jednego podmiotu prawnego do innego lub z jednego kraju do innego. Będziemy przekazywać Państwa Dane osobowe w sposób zgodny z wymogami prawa i tylko w zakresie koniecznym do realizacji celów określonych powyżej. W grupie spółek Atlas Copco Dane osobowe są przekazywane w oparciu o takie same zasady i poziomy zabezpieczeń. Jeśli będzie to wymagane, zostaną zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych, aby zapewnić konieczny poziom ich ochrony.

Aby umożliwić przekazywanie Danych osobowych pomiędzy krajami zgodnie z prawem, firma Atlas Copco polega na dostępnych mechanizmach prawnych. W takim zakresie, w jakim Atlas Copco polega na standardowych klauzulach umownych (określanych również klauzulami wzorcowymi) w celu dokonywania uprawnionego przekazywania danych, Atlas Copco zachowa zgodność z tymi wymaganiami, również w przypadku, gdy te wymagania będą niezgodne z tym powiadomieniem.

Firma Atlas Copco nie będzie sprzedawać ani udostępniać w inny sposób Państwa Danych osobowych podmiotom spoza spółki z Grupy Atlas Copco, z wyjątkiem, gdy dotyczy to:


Usunięcie, poprawienie, zaktualizowanie Państwa identyfikowalnych danych personalnych lub dostęp do nich:

Jeżeli chcieliby Państwo usunąć, poprawić, zaktualizować, bądź mieć dostęp do Danych osobowych, które Państwo nam udostępnili lub też jeżeli chcieliby Państwo coś w nich zmienić, prosimy o kontakt z nami. Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami w tej kwestii, prosimy o podanie nazwy strony internetowej lub lokalizacji złożenia swoich danych, jak również informacji dotyczącej zawartości danych (np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy itp.), które Państwo nam przekazali.


Bezpieczeństwo


W celu zabezpieczenia Danych osobowych znajdujących się na naszym serwerze przed użyciem ich przez osoby nieupoważnione, utratą ich bądź zmianą wprowadzono stosowne środki techniczne i administracyjne. Jednakże żaden serwer, jak też żadna transmisja internetowa nie są w 100% bezpieczne. Dlatego też wszelka działalność i komunikacja prowadzona przez Państwa odbywa się na Państwa własne ryzyko.


Dalsze informacje i zażalenia

W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania Danych osobowych prosimy o kontakt z naszym dyrektorem ds. ochrony danych osobowych w Grupie (privacy.officer@se.atlascopco.com).
Jeśli nie zajmiemy się przestawionym przez Państwa żądaniem lub nie podamy uzasadnionego powodu, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, mają Państwo prawo skontaktować się z organem nadzoru i wnieść zażalenie.


Linki do stron internetowych stron trzecich


Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności, zawartość lub praktyki pracy dotyczące takich stron, ich właścicieli lub operatorów.


Modyfikacja Polityki Prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki ochrony danych osobowych w dowolnym momencie.