Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Atlas Copco publikuje raport roczny

za rok 2016

Corporate

Firma Atlas Copco, wiodący dostawca rozwiązań dla przemysłu, co roku wydaje raport roczny, zawierający informacje nt. wizji, misji, struktury firmy, opisujący działalność, sposób zarządzania oraz wyniki finansowe za rok 2016.


Report dostępny jest na stronie internetowej Grupy Atlas Copco.