Atlas Copco publikuje raport roczny

za rok 2016

Corporate

Annual Report 2016 english

Firma Atlas Copco, wiodący dostawca rozwiązań dla przemysłu, co roku wydaje raport roczny, zawierający informacje nt. wizji, misji, struktury firmy, opisujący działalność, sposób zarządzania oraz wyniki finansowe za rok 2016.


Report dostępny jest na stronie internetowej Grupy Atlas Copco.