Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Epiroc Polska - Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące nowej spółki Epiroc? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jaka jest przyczyna podziału firmy Atlas Copco?

Powodem podziału spółki jest odmienna specyfika każdej firmy. Atlas Copco i Epiroc będą działały
na różnych rynkach, mamy różnych klientów i odmienne zapotrzebowania. Dzięki podziałowi będziemy
mogli skoncentrować się na branży górniczej, a tym samym lepiej dostosować do oczekiwań naszych
Klientów.

Kto będzie właścicielem firmy Epiroc?

Firma Atlas Copco i Epiroc będą zarejestrowane jako niezależne spółki, jednak właściciel pozostaje ten
sam.

Czy zmienią się dane kontaktowe firmy?

Tak. Powstanie nowej spółki oznacza zmianę nazwy, NIPu, konta bankowego i domeny w adresach
mailowych. O wszystkich zmianach danych kontaktowych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Czy zmienią się osoby kontaktowe obsługujące moją firmę w zakresie sprzedaży, serwisu, obsługi zamówień itp.?

Nie. Wszystkie osoby obsługujące Państwa firmę przechodzą do firmy Epiroc. Mogą się Państwo kontaktować
z naszymi przedstawicielami pod tymi samymi numerami telefonu co dotychczas.
Zmienią się jedynie numery telefonów stacjonarnych w biurze w Warszawie i Katowicach. Aktualne
dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.

Czy maszyny, urządzenia, narzędzia będą produkowane pod marką Atlas Copco czy Epiroc?

Przez jakiś czas będziemy nadal sprzedawać renomowane produkty pod marką Atlas Copco. W miarę
upływu czasu będziemy zmieniać markę naszych produktów na Epiroc. Zaznaczamy, że będzie to
jedynie zmiana nazwy – miejsce produkcji, właściwości techniczne i jakość pozostają na tym samym,
wysokim poziomie.

Czy powstanie nowej firmy oznacza również zmianę lokalizacji fabryk?

Nie. Lokalizacja fabryk i proces produkcji naszych maszyn, urządzeń i narzędzi pozostaje bez zmian.
Wszystkie fabryki wytwarzające produkty górnicze Atlas Copco wejdą w skład firmy Epiroc.

Co stanie się z gwarancją na moją maszynę górniczą Atlas Copco?

Wszystkie zobowiązania firmy Atlas Copco Polska Technika Górnicza przechodzą na Epiroc Polska
na takich samych zasadach. Jeżeli mają Państwo podpisaną z nami umowę skontaktujemy się w celu
wprowadzenia zmian uwzględniających powstanie spółki Epiroc Polska.

Mining and Rock Excavation