Projektowanie wieloaspektowe

Używane przez nas procesy modelowania komputerowego oraz oprogramowanie umożliwiają projektowanie konstrukcji termicznych i mechanicznych zgodnych z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi. Wykorzystujemy systemy komputerowe do symulowania procesów podciśnienia, projektowania termicznego i mechanicznego, analizy metodą elementów skończonych, a także tworzenia rysunków.

Sprawdzone i dobrze przetestowane rozwiązania

W naszych zakładach testowych sprawdzamy wydajność kompletnych systemów próżniowych. Instalacja parowa umożliwia gruntowne testowanie i precyzyjną regulację strumienic oraz innych urządzeń podciśnieniowych.

Serwis dostępny na całym świecie

Zapewniamy instalację i rozruch urządzeń — gdziekolwiek jesteś.

Produkty na zamówienie — do użytku na całym świecie

Nasze systemy strumienic oraz zespoły odpowietrzania wtryskiwanej wody są projektowane w zakładzie w Bolton w Wielkiej Brytanii, gdzie realizowane są również wszystkie zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak tworzenie rysunków, kontrola procesów czy obsługa zamówień, wysyłek, inspekcji i kontroli logistycznych.

Produkty wytwarzane na zamówienie obejmują głównie systemy próżniowe, wymienniki ciepła oraz systemy przenoszenia masy w branży przetwórczej. Zapewniamy wyposażenie i usługi dla branży naftowo-gazowej, petrochemicznej, energetycznej, CPI i podobnych.


Grupa przygotowująca produkty na zamówienie powstała po przejęciu Hicka Hargreavesa łączy doświadczenie projektowe z umiejętnością zarządzania projektami, co pozwala na projektowanie indywidualnych elementów instalacji lub wdrażanie kompletnych projektów, wraz z instalacją i uruchamianiem urządzeń.

Nasz specjalny zespół wspiera klientów na całym świecie w zakresie projektowania, rozwoju i instalacji wielostopniowych systemów przeznaczonych do różnych zastosowań.

1) Pompy próżniowe z wielostopniową strumienicą pary, skraplaczem i pierścieniem cieczowym do zastosowań takich jak:

  • Systemy próżniowe do rafinacji
  • Próżniowe urządzenia destylacyjne
  • Opróżnianie reaktorów chemicznych

2) Odpowietrzanie płynów przy użyciu próżni, odgazowywania lub obróbki termicznej na potrzeby następujących zastosowań:

  • Odpowietrzanie wody morskiej używanej do wtryskiwania na polach naftowych oraz w urządzeniach próżniowych
  • Odpowietrzanie wody doprowadzanej do kotłów

3) Strumienice powietrzne, parowe i wodne

4) Nagrzewnice wody doprowadzanej do kotłów wysokiego ciśnienia

Branże

  • Obróbka chemiczna
  • Przemysł naftowy i gazowy