Portál ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili web společnosti Atlas Copco. Vážíme si vašeho zájmu o naši společnost.

Na tomto portálu vám nabízíme možnost prostudovat si naše právní podmínky, oznámení o ochraně osobních údajů a zásady užívání souborů cookie.

Společnosti Atlas Copco a jejím přidruženým společnostem záleží na vašem soukromí, a proto si klade za cíl chránit vaše osobní údaje v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a principy správného nakládání s informacemi.

Naše právní podmínky vysvětlují, jak shromažďujeme, užíváme a chráníme osobní údaje fyzických osob v různých lokalitách, kde působíme. Tyto podmínky dále uvádějí informace o tom, jak zajišťujeme ochranu osobních údajů na našich webech, k jakému mezinárodnímu předávání údajů může dojít, jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů a jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Atlas Copco.

Upozorňujeme, že toto oznámení o ochraně osobních údajů budeme pravidelně aktualizovat, aby odráželo veškeré změny způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, a veškeré změny platných zákonů.