Zásady používání souborů cookie

Navštívíte-li naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače odeslat soubory cookie. Cookie je malý textový soubor nebo soubor dat, který může vámi navštívená webová stránka umístit nebo uložit do vašeho počítače. Soubory cookie samy o sobě neobsahují žádné osobní identifikační informace. Pokud nám ale osobní identifikační údaje poskytnete (např. při registraci u internetové služby nebo prostřednictvím námi poskytnutého hesla), takovéto informace mohou být spojeny s daty uloženými v souboru cookie.

Existují dva typy souborů cookie.

První typ se ukládá jako soubor do vašeho počítače na delší dobu a může v počítači zůstat i poté, co jej vypnete. Takový soubor cookie lze použít například k informování návštěvníka o aktualizacích na webové stránce od jejího posledního navštívení.

Druhý typ souboru cookie se nazývá „relační soubor cookie“. Tyto soubory cookie se při návštěvě webových stránek dočasně ukládají do paměti počítače. To se provádí například kvůli sledování, jaký jste na webové stránce zvolili jazyk. Relační soubory cookie se neukládají do počítače na delší dobu a mizí, když zavřete webový prohlížeč. Při sběru nebo zpracování informací získaných pomocí souborů cookie můžeme využívat pomoc třetí strany.

Soubory cookie můžeme používat z řady důvodů, například:

  • shromažďování statistických dat souvisejících se způsoby a trendy prohlížení;
  • analyzování prodejních údajů;
  • provádění marketingového průzkumu;
  • přizpůsobení obsahu nebo funkcí zákazníkovi;
  • poskytování pomoci uživatelům webových stránek nebo sledování návštěv určitých internetových služeb;
  • umožnění uživatelům s hesly znovu vstoupit na určité webové stránky, aniž by museli přepisovat dříve zadané informace.

Jak blokovat soubory cookie:

Většinu internetových prohlížečů lze nastavit tak, aby blokovaly soubory cookie, mazaly soubory cookie z pevného disku počítače nebo vás upozornily, že stránka obsahuje soubory cookie před jejich uložením. Další informace o těchto funkcích získáte v pokynech nebo nápovědě webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že některé z našich webových stránek nemusí bez použití souborů cookie fungovat správně.


Analýza dat o užívání:

Naše nabídky a služby chceme neustále aktualizovat a zlepšovat. Proto používáme následující technologie, abychom zjistili preference návštěvníků a zejména pak populární oblasti našich webových stránek. To nám umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek vašim potřebám, a pokud je to nutné, co nejdříve odstranit nedostatky.

Google Analytics: Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen společnost Google). Google Analytics užívá soubory cookie (viz výše), které umožňují analyzovat způsob, jakým využíváte webové stránky. Tyto soubory zahrnují vlastní cookie společnosti Google (soubory cookie Google Analytics) a takzvané soubory cookie třetích stran (soubory cookie DoubleClick). Služba Google Analytics je běžně užívána pouze se zkrácenými IP adresami, a tudíž nevytváří žádné osobní údaje. Uživatele našich webových stránek nelze identifikovat. Informace shromážděné ze souborů cookie o vašem užívaní tohoto webu jsou obvykle odesílány a uloženy na serveru společnosti Google v USA. V rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru společnost Google vaši IP adresu zkrátí. Google jménem provozovatele webových stránek získané informace využije, aby vyhodnotila způsob, jakým web využíváte, sestavila přehledy aktivit na webu a nabídla provozovateli webu jiné služby související s užíváním webových stránek a internetu, zejména pak funkce spojené se zobrazováním reklamy, například přehledy Google Analytics o výkonu na základě demografických charakteristik a zájmů. Google dále může získané informace předávat třetím stranám, a to pokud to požadují zákonné předpisy nebo daná třetí strana zpracovává údaje jménem společnosti Google. V přehledech Google Analytics zaměřených na výkon a demografické zájmy jsou využívány zájmově orientované reklamy na základě dat získaných společností Google a informací, které o zákaznících shromáždily třetí strany (jako věk, pohlaví a zájmy). Chcete-li Google Analytics zcela deaktivovat, použijte následující plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google AdWords: Google AdWords je online reklamní program. V rámci Google AdWords probíhá měření konverzí. Měření konverzí Google je analytickou službou společnosti Google. Když kliknete na reklamu, kterou poskytuje Google, do počítače se vám uloží soubor cookie (viz výše) sledující konverze. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech. Soubory neobsahují žádné osobní údaje, proto nejsou užívány k osobní identifikaci. Pokud navštívíte na našem webu určité webové stránky a soubor cookie bude stále ještě v platnosti, my i Google zjistíme, že jste klikli na reklamu a přešli na danou stránku. Každý zákazník Google AdWords dostává jiný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie prostřednictvím webů jiných zákazníků Google AdWords. Informace získané ze souboru cookie sledujícího konverze jsou využity k sestavení konverzní statistiky. Tímto způsobem se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na určitou reklamu a přešli na stránku s nainstalovanou značkou pro sledování konverzí. Nicméně nezískáme žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Pokud se nechcete na sledování podílet, můžete provést příslušné nastavení v softwaru svého prohlížeče (možnost deaktivace) a užívání souborů cookie zakázat. Vaše aktivita pak do statistik měření konverzí nebude zahrnuta. Další informace a rovněž zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránce: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy.

eTracker: Naše webové stránky užívají ke sběru dat o chování návštěvníků technologii eTracker (www.etracker.com). Údaje jsou shromažďovány anonymně pro účely marketingu a optimalizace. Veškeré údaje o návštěvníkovi jsou uloženy pomocí anonymního uživatelského ID a lze je využít k vytvoření souhrnného profilu užívání. K tomuto účelu mohou být využity soubory cookie. Jde o malé textové soubory uložené v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka, které lze využít k rozpoznání tohoto prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologie eTracker nebudou využívány k osobní identifikaci návštěvníka webu ani nebudou propojeny s osobními údaji osoby označené pseudonymem, pokud k tomu daná osoba nedá výslovný souhlas. Sběr a ukládání dat s ohledem na budoucí služby lze kdykoli ukončit: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.