Privacy-portaal

Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze Atlas Copco-website. Wij stellen uw interesse in ons zeer op prijs.

In dit portaal nodigen we u uit om onze juridische informatie, privacyverklaring en ons cookiebeleid door te lezen.

Atlas Copco en zijn dochterondernemingen vinden uw privacy belangrijk. Wij hechten waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met praktijken inzake eerlijke informatie en toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens van natuurlijke personen verzamelen, gebruiken en beschermen op de verschillende locaties waar we actief zijn. Deze kennisgeving bevat ook informatie over hoe wij privacy beheren op onze websites, over welke internationale doorgiften kunnen plaatsvinden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en hoe u contact kunt opnemen met de Privacy Officer van Atlas Copco.

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met wijzigingen in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.