Sekretessportal

Tack för att du besöker denna Atlas Copco-webbplats. Vi uppskattar ditt intresse för oss.

I denna portal kan du ta en titt på vårt juridiska meddelande, vårt sekretessmeddelande och vår cookiepolicy.

Atlas Copco och dess dotterbolag värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med god sed och tillämplig lagstiftning om skydd av uppgifter.

Vårt sekretessmeddelande beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter på de olika platser där vi är verksamma. Detta meddelande innehåller även information om hur vi hanterar personuppgifter på våra webbplatser, vilka internationella överföringar som kan inträffa, hur du kan utöva din rätt till integritet och hur du kan kontakta Atlas Copco Privacy Officer.

Observera att detta sekretessmeddelande uppdateras regelbundet för att återspegla förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter eller eventuella ändringar i tillämpliga lagar.