Cookiepolicy

När du besöker vår webbsida kan det hända att vi skickar ”cookies” till din dator. En cookie är en liten textfil eller data som en webbsida som du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva någon personlig identifierbar information. Om du emellertid förser oss med sådan personlig identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internetrelaterad tjänst eller lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information komma att länkas till data som lagras i cookien.

Det finns två typer av cookies.

Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator, och den kan vara kvar på din dator efter det att du har stängt av den. En sådan cookie kan, till exempel, användas till att tala om för en besökare vilken information på webbsidan som har uppdaterats sedan han eller hon senast besökte den.

Den andra typen av cookie kallas för ”sessionscookie”. Medan du besöker en webbsida lagras sessionscookies tillfälligt i din dators minne. Det här kan till exempel göras för att hålla reda på vilket språk du har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan komma att använda tredje part som hjälp när vi registrerar eller bearbetar information som har erhållits genom cookies.

Vi kan använda cookies av ett antal olika anledningar, t.ex.:

  • för att kompilera anonym statistik relaterad till mönster och trender för sökande;
  • för att analysera försäljningsdata;
  • för att göra marknadsföringsundersökningar;
  • för att göra webbsideinnehåll eller funktioner användarvänliga;
  • för att ge assistans eller registrera användares besök på sidor, för vissa internetbaserade tjänster;
  • för att förse användare med lösenord så att de åter kan komma in på vissa webbsidor utan att behöva fylla i den information som har fyllts i tidigare ännu en gång.

Så här undviker du cookies:

Med de flesta internetwebbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies, raderar cookies från din dators hårddisk, eller meddelar dig att en webbsida innehåller cookies innan en cookie lagras. För mer information om de här funktionerna, se dina webbläsarinstruktioner eller hjälpskärm. Observera att en del av våra webbsidor kanske inte fungerar som de ska om man inte använder cookies.

Analys av användningsdata:

Vi vill kontinuerligt uppdatera och förbättra våra erbjudanden och tjänster online. Därför tillämpar vi följande teknik för att läsa av besökares preferenser samt särskilt populära avsnitt på vår webbplats. Det ger oss möjlighet att skräddarsy innehållet på våra webbsidor efter dina önskemål och, vid behov, rätta till felaktigheter så snart som möjligt.

Google Analytics Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (nedan kallat: Google). Google Analytics använder cookies (se ovan), vilket gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Detta är cookies från Google (Google Analytics-cookies) och så kallade tredjeparts-cookies (DoubleClick cookie). Google Analytics används regelbundet med enbart förkortade IP-adresser, vilket inte genererar några personuppgifter. Användare av våra webbplatser går inte att identifiera. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till och lagras på en av Googles servrar i USA. I Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortas din IP-adress av Google. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om dina aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som rör användning av webbplatsen och internet, i synnerhet funktioner för visning av reklam, exempelvis Google Analytics-rapporter om resultat efter demografiska egenskaper och intressen, till webbplatsens operatör. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. I Google Analytics-rapporterna för resultat och demografiska intressen används intressebaserad reklam från data som erhållits av Google och uppgifter om besökare från tredje part (t.ex. ålder, kön och intressen). Google kan koppla din IP-adress till andra uppgifter som Google innehar. Google Analytics kan inaktiveras helt med följande plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Google Adwords Google AdWords är ett annonsprogram online. Som en del av Google AdWords görs en konverteringsspårning. Googles konverteringsspårning är en analystjänst från Google. När du klickar på en annons som levereras av Google lagras en cookie (se ovan) för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa webbsidor på vår webbplats och cookien ännu inte har upphört att gälla så registrerar Google och vi att du klickade på annonsen och fortsatte till sidan. Alla Google AdWords-kunder har olika cookies. Det finns således ingen möjlighet att cookies kan spåras genom andra Google AdWords-kunders webbplatser. Uppgifterna som samlas in med hjälp av konverterings-cookien används för att skapa statistik för konvertering. På så sätt kan vi ta reda på det totala antalet användare som klickat på en annons och gått vidare till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Vi erhåller dock inga uppgifter som kan användas för att identifiera enskilda användare. Om du inte vill delta i spårningen kan du förhindra användningen av cookies genom att välja rätt inställningar i din webbläsare (inaktivering). Du räknas då inte med i statistiken över konverteringsspårning. Du hittar ytterligare information samt Google sekretesspolicy här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy.
eTracker: Vår webbplats använder eTracker-teknik (www.etracker.com) för att samla in uppgifter om besökares beteende. Uppgifterna samlas in anonymt för användning i marknadsföring och optimering. Alla uppgifter om besökare sparas med ett anonymt användar-ID och kan användas för att aggregera en användarprofil. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens lokala webbläsarcache. Det är möjligt att använda dessa cookies för att identifiera en besökares webbläsare. Uppgifterna som samlas in med hjälp av eTracker-teknik kommer inte att användas för att fastställa identiteten hos en enskild webbplatsbesökare, och kommer inte att kopplas samman med personuppgifter om den person som pseudonymen avser, såvida inte personen i fråga gett särskilt samtyckte till detta. Insamling och lagring av uppgifter kan när som helst återkallas med avseende på framtida tjänster, https://www.etracker.com/en/data-privacy/.