Zavrieť
150 years anniversary banner

150 rokov inovácií

Od založenia spoločnosti Atlas vo švédskom Štokholme v roku 1873 sa zmenilo veľa vecí, no duch inovácií pretrval. V začiatkoch sme zabezpečovali pre švédsky železničný podnik všetky druhy vybavenia na stavbu a prevádzku novej národnej železnice. Ako sa však svet vyvíjal a potreby našich zákazníkov s ním, expandovali sme v oblasti kompresorov, nástrojov a vŕtačiek do skál, ktoré boli vyžadované na industrializáciu sveta. V súčasnosti sme ponuku vŕtačiek do skál zanechali, avšak zastávame vedúce postavenie v mnohých podobných odvetviach a pridali sme ďalšie segmenty.

Rozrastajúce sa portfólio

Popri poskytovaní vybavenia pre železničný priemysel koncom 19. storočia sme sa v roku 1901 začali venovať pravidelnej výrobe pneumatického náradia a založili sme oddelenie pneumatickej výroby. V roku 1917 sme sa spojili so spoločnosťou Diesels Motorer, výrobcom lodných motorov a stacionárnych vznetových motorov. Táto zlúčená spoločnosť dostala názov Atlas Diesel a počas dvadsiatych rokov 20. storočia sa všetky prevádzky presunuli do mesta Sickla neďaleko od Štokholmu, kde sídlime dodnes.

Zo spoločnosti Atlas Diesel sa stala spoločnosť Atlas Copco

V štyridsiatych rokoch 20. storočia sa podnikanie v oblasti vznetových motorov stávalo čoraz menej výnosné a v roku 1948 sme výrobu vznetových motorov úplne zastavili. Prevádzky spoločnosti sa v tom čase zamerali na pneumatické náradie, kompresory a vŕtacie zariadenia. Hľadali sme nový názov, ktorý by reflektoval a lepšie zastrešoval všetky prevádzky spoločnosti. V roku 1956 sme spustili podnik Atlas Copco, ktorý vychádzal z pôvodného názvu „Atlas“, ku ktorému sme pričlenili skratku dcérskej spoločnosti v Belgicku – Compagnie Pneumatique Commerciale.

Strategický rast

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola svetová ekonomika v recesii a výrobné náklady všade narástli. Podnikli sme niekoľko strategických akvizícií na rozšírenie nášho portfólia produktov, pričom sme sa zameriavali na úzko späté produkty a značky, a zacielili sme špecificky na zdôraznenie stopy našej spoločnosti v Ázii. S touto stratégiou internacionalizácie pokračujeme dodnes.Spoločnosť Atlas Copco dnes

V súčasnosti je Atlas Copco spoločnosťou s odbornými znalosťami a službami rozdelenými do štyroch obchodných oblastí – kompresorová technika, vákuová technika, priemyselná technika a výkonová technika – pričom zabezpečujeme podporu pre zákazníkov v približne 180 krajinách. Naše inovatívne produkty, riešenia a služby umožňujú všetko od bezpečného lekárskeho ošetrenia až po výrobu obnoviteľnej energie, čím zlepšujeme každodenný život ľudí na celom svete.

 

Silná pozícia už 150 rokov

Keď sa v roku 2023 pozeráme späť na tých 150 fantastických rokov, uvedomujeme si, že by sme tu neboli bez pričinenia našich zanietených ľudí – zamestnancov, ktorí nestrácajú svoj záujem a chcú sa učiť, ktorí prichádzajú s nápadmi na nové technológie a služby. Spoločne s našimi zákazníkmi vyvíjame nové produkty, ktoré spĺňajú stále vyššie štandardy, ktoré si stanovujeme: spôsoby využívania prírodných zdrojov, bezpečnosť, ergonómia a produktivita. Tým zaisťujeme, že skupina Atlas Copco Group bude aj naďalej zohrávať vedúcu rolu pri formovaní budúcnosti.