Ako šiel čas s Atlas Copco: Čo zákazníci potrebujú

Oddanosť udržateľnej produktivite, tak znie heslo, ktorým sa v Atlas Copco riadime. A čo viac môže byť dôkazom našej oddanosti než to, že tento rok oslavujeme 145 rokov od založenia?

Za tú dobu sa samozrejme mnohé zmenilo, ale oddanosť zostáva. Oddanosť našim zamestnancom i našim zákazníkom. Pripomeňme si zásadné míľniky našej spoločnosti v niekoľkodielnom seriáli. V prvej časti sme zhrnuli, ako to všetko začalo, dnes okrem iného zistíme, že v priemyselnom marketingu nejde o to podpisovať zmluvy za akúkoľvek cenu, ale o zistenie, čo je najlepšie pre zákazníkov, a to im priniesť. Budovanie dlhodobého vzťahu so zákazníkmi a naplnenie ich potrieb by malo byť základným cieľom každej priemyselnej spoločnosti.

Vplyv rodiny Wallenbergovcov na dianie v Atlase silnel, a tak v roku 1917 došlo k spojeniu spoločnosti s firmou Diesels Motorer, ktorú v roku 1898 založil nevlastný brat Knuta Agathona Marcus Wallenberg, a ktorá vyrábala námorné stroje a dieselové motory. Táto fúzia priniesla nielen nový názov spoločnosti Atlas Diesel, ale hlavne celý rad dizajnových i technologických inovácií.

Pneumatické zariadenia a vzduchové kompresory

Oscara Lamma vo vedení Atlasu vystriedal v roku 1909 Gunnar Jacobsson a vo funkcii zostal i po prechode firmy v Atlas Diesel. Pod jeho vedením bolo oddelenie pneumatických nástrojov rozšírené o vzduchové kompresory vlastnej značky a tiež zahájilo export.

Do pozitívneho vývoja spoločnosti zasiahla 1. svetová vojna. Hoci sa Švédsko aktívne bojov nezúčastnilo, došlo k zrúteniu obchodnej siete a k pozastaveniu vývozu. To najhoršie ale ešte len malo prísť.

Náš zákazník – náš pán

Spoločnosť Atlas Diesel bola tvrdo zasiahnutá krízou dvadsiatych a tridsiatych rokov. Svoje úsilie koncentrovala prakticky výhradne na rozvoj a vývoz dieselových motorov. Všetko zmenil až silný pro-zákaznícky prístup Josefa Hollertze.

Hollertz sa z radového obchoďáka vypracoval až v akéhosi zákazníckeho ombudsmana. Vyznával filozofiu výrazne orientovanú na klientov. Pracoval s menším počtom zákazníkov, ale o to viac sa sústredil na ich problémy a načúval ich prianiam. Tieto podnety odovzdával ďalej šéfovi oddelenia vývoja Erikovi Rydovi, ktorý s ním nakoniec aj začal jazdiť na schôdzky s klientmi.

Tieto úzke väzby medzi zákazníkmi a výrobou mali za následok výrazné zmeny v dizajne produktov spoločnosti a viedli k zavedeniu prístupu, v ktorom má zákazník hlavné slovo, medzi štandardmi firmy. A tento prístup sa v Atlase vyznáva dodnes.

Rozvoj prenosných kompresorov a ľahkých vŕtacích zariadení otvoril spoločnosti dvere vedúce na dosiaľ nepreskúmané územia trhu. Hollertz starostlivo študoval aktuálne podmienky a stav priemyslu a zisťoval problémy potenciálnych zákazníkov. A prišiel na to, že trh potrebuje niekoho, kto bude klásť dôraz na obchod i služby. Do portfólia spoločnosti zaviedol systém prenajmi-si-a-nakúp (rent-and-buy), ktorý viedol k obrovskému nárastu popularity zariadení pre stlačený vzduch.

Historical Slovakia