Program celosvetových stáží v priemysle

Popis programu

Spoločnosť Atlas Copco ponúka študentom magisterského štúdia jedinečnú príležitosť na získanie pracovných skúseností v rámci spoločnosti Atlas Copco popri štúdiu a písaní medzinárodnej diplomovej práce v zahraničí v našej globálnej firme. Navyše dostanete príležitosť prispieť svojimi znalosťami a inováciami. Od apríla 2019 máte šancu stať sa súčasťou skupiny medzinárodných študentov, spolu so svojimi kolegami pripravíte náročný obchodný prípad a zapojíte sa do nášho vzdelávacieho programu vo Švédsku, aby ste získali hlboké obchodné znalosti.

Staňte sa jedným z nás!

Ste práve študentom prvého ročníka magisterského štúdia v oblasti strojárstva, obchodu a administratívy, IT/vývoja softvéru alebo komunikácie/marketingu a v roku 2019/2020 budete pracovať na svojej diplomovej práci. Hovoríte po anglicky a v budúcnosti sa chcete usilovať o medzinárodnú kariéru a pracovať v stimulujúcom prostredí.
Ste človek, ktorý túži po slobode so zodpovednosťou a nechýba vám ochota a potenciál uspieť.

Vydajte sa do zahraničia spolu s nami!

Program globálnych stáží v priemysle vám ponúka možnosť pracovať na čiastočný úväzok (minimálne 20 hodín mesačne a na plný úväzok počas leta) vo svojej domovskej krajine a napísať svoju diplomovú prácu svetovej úrovne v jednom z našich tímov vo Švédsku, Taliansku, východnej alebo strednej Európe. Pretože sme globálna spoločnosť s viac než 34 000 zamestnancami vo viac ako 90 krajinách, budete spolupracovať s ľuďmi vo všetkých kultúrach a pozíciách.

Naša ponuka

Program globálnych stáži v priemysle spoločnosti Atlas Copco predstavuje jednu z najúžasnejších ponúk pre študentov. Program vám dáva možnosť dokonale spoznať skupinu Atlas. Počas 6 až 8 mesiacov v závislosti od vašich miestnych podmienok v každej krajine získate cenné pracovné skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Okrem toho navštívite jednu z našich výrobných spoločností alebo zákaznícke centrá, aby ste si rozšírili vedomosti o našej skupine. Uhradíme vám cestovné náklady a poskytneme mesačnú mzdu. Budete súčasťou skupiny medzinárodných študentov a spoločne pripravíte obchodný prípad vo Švédsku, zapojíte sa do programu interného vzdelávania a medzinárodných školení odbornej prípravy. Získate mentora, ktorý bude podporovať váš osobný rozvoj.

Vaša diplomová práca

V rámci práce na medzinárodnej diplomovej práci získate možnosť odísť do zahraničia do niektorej z našich globálnych spoločností. Poskytneme vám ubytovanie, uhradíme cestovné výdavky a pomôžeme vám s administratívou, napríklad s pracovným povolením alebo so žiadosťou o vízum.