Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory

Program celosvetových stáží v priemysle

Popis programu

Spoločnosť Atlas Copco ponúka študentom magisterského štúdia jedinečnú príležitosť na získanie pracovných skúseností v rámci spoločnosti Atlas Copco popri štúdiu a písaní medzinárodnej diplomovej práce v zahraničí v našej globálnej firme. Navyše dostanete príležitosť prispieť svojimi znalosťami a inováciami. Od apríla 2020 máte šancu stať sa súčasťou skupiny medzinárodných študentov, spolu so svojimi kolegami pripravíte náročný obchodný prípad a zapojíte sa do nášho vzdelávacieho programu vo Švédsku, aby ste získali hlboké obchodné znalosti.

Staňte sa jedným z nás!

Employees in the office looking at screen
Ste práve študentom prvého ročníka magisterského štúdia v oblasti strojárstva, obchodu a administratívy, IT/vývoja softvéru alebo komunikácie/marketingu a v roku 2020/2021 budete pracovať na svojej diplomovej práci. Hovoríte po anglicky a v budúcnosti sa chcete usilovať o medzinárodnú kariéru a pracovať v stimulujúcom prostredí.
Ste človek, ktorý túži po slobode so zodpovednosťou a nechýba vám ochota a potenciál uspieť.

Vydajte sa do zahraničia spolu s nami!

Employees in office inspecting a product
Program globálnych stáží v priemysle vám ponúka možnosť pracovať na čiastočný úväzok (minimálne 20 hodín mesačne a na plný úväzok počas leta) vo svojej domovskej krajine a napísať svoju diplomovú prácu svetovej úrovne v jednom z našich tímov vo Švédsku, Taliansku, východnej alebo strednej Európe a USA. Pretože sme globálna spoločnosť s viac než 34 000 zamestnancami vo viac ako 90 krajinách, budete spolupracovať s ľuďmi vo všetkých kultúrach a pozíciách.

Naša ponuka

Program globálnych stáži v priemysle spoločnosti Atlas Copco predstavuje jednu z najúžasnejších ponúk pre študentov. Program vám dáva možnosť dokonale spoznať skupinu Atlas. Počas 6 až 8 mesiacov v závislosti od vašich miestnych podmienok v každej krajine získate cenné pracovné skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Okrem toho navštívite jednu z našich výrobných spoločností alebo zákaznícke centrá, aby ste si rozšírili vedomosti o našej skupine. Uhradíme vám cestovné náklady a poskytneme mesačnú mzdu. Budete súčasťou skupiny medzinárodných študentov a spoločne pripravíte obchodný prípad vo Švédsku, zapojíte sa do programu interného vzdelávania a medzinárodných školení odbornej prípravy. Získate mentora, ktorý bude podporovať váš osobný rozvoj.

Vaša diplomová práca

V rámci práce na medzinárodnej diplomovej práci získate možnosť odísť do zahraničia do niektorej z našich globálnych spoločností. Poskytneme vám ubytovanie, uhradíme cestovné výdavky a pomôžeme vám s administratívou, napríklad s pracovným povolením alebo so žiadosťou o vízum.