Švajčiarska spoločnosť EMS-Chemie zlepšuje spotrebu energie a vody s turbokompresorom ZH 15000

V roku 2012 sme švajčiarskej chemickej skupine EMS-Chemie dodali dva bezolejové odstredivé turbokompresory typu ZH 15000 vrátane suchých chladičov a čerpadiel pre nový okruh na chladenie vody. Naše jednotky zabezpečujú stlačený vzduch pre dodávku vzduchu a výrobu dusíka vo výrobnom závode Domat/Ems – s prekvapujúcimi výsledkami.

Bezolejové kompresory Trieda 0 Chemický a petrochemický priemysel

Zlepšenie dodávky vzduchu a výroby dusíka

ZH 15000 turbo compressor installation at Ems Chemie, Swizzerland

Inštalácia turbokompresora ZH 15000 v Ems Chemie, Švajčiarsko

Špecialista na výrobu vysokovýkonných polymérov, ktorého produkty sa používajú v oblastiach, ako je automobilový priemysel alebo výroba mobilných telefónov, nám predložil ambicióznu úlohu. Bolo potrebné zlepšiť dodávku stlačeného vzduchu pre závod, ako aj systém na delenie vzduchu: Nová jednotka stlačeného vzduchu zároveň vyžadovala inštaláciu nového chladiaceho systému.
Výzvou bolo, aby sa práce vykonali bez prerušenia výroby.
Požiadavky vo výrobnom závode Domat/Ems sú obrovské. Každý rok je potrebných 74 000 000 Nm3 stlačeného vzduchu na dodávku vzduchu do závodu a 69 000 000 Nm3 na výrobu dusíka. V roku 2010 sa ukázalo, že existujúce systémy by už ďalej nedokázali uspokojiť požiadavky výroby.
Keď sa jeden zo 6 kompresorov pokazil, technici spoločnosti EMS-Chemie preskúmali existujúcu koncepciu a začali výskum zameraný na plánované zvýšenie kapacity. Navrhli rekonštrukciu celého systému a obrátili sa na nás so žiadosťou o riešenie na mieru.

Riešenie na mieru s turbokompresormi ZH 15000

Existujúca jednotka sa skladala z 2 turbokompresorov a 4 starých bezolejových piestových kompresorov, ktoré zásobovali 2 siete rozvodov stlačeného vzduchu pracujúcich pri rôznych úrovniach tlaku. Dva turbokompresory ZH, jeden od iného dodávateľa a jeden typu ZH 10000 s prevodom turbo od spoločnosti Atlas Copco, boli ponechané v prevádzke ako bezpečnostná záloha dodávky vzduchu a pretože dopĺňali dva nové kompresory typu ZH 15000 s prevodom turbo.
Dva nové kompresory dodávajú vzduch pre závod aj stlačený vzduch na výrobu dusíka pri rôznych úrovniach tlaku v optimálnom rozsahu. Sieť rozvodu vzduchu závodu sa navyše rozšírila o prídavný absorpčný sušič, aby sa uspokojili požiadavky na dodávku stlačeného vzduchu. Technici sa museli popasovať s výmenou bez zastavenia výroby, čo sa im vďaka dôkladnému plánovaniu a precíznej realizácii podarilo.
Prvý krok bola inštalácia nového uzavretého okruhu na chladenie vody so suchou chladiacou kapacitou 3 MW a potom inštalácia systému potrubných sietí v centrálnej jednotke stlačeného vzduchu. Nová jednotka stlačeného vzduchu bola nainštalovaná paralelne so starými kompresormi.

“ Pripravili sme kompletný paralelný systém a potom sme jednotku plynule prepli, jeden stroj po druhom, aby sme zaručili nepretržitú výrobu. Mali sme vynikajúceho partnera, ktorý vždy, keď sa vyskytli problémy, prišiel s riešením. ”

Josef Wolf , Projektový manažér spoločnosti EMS-Chemie

ZH 15000 – menej odpadového tepla a nižšia spotreba energie

Najmodernejšia centrálna jednotka stlačeného vzduchu ZH 15000 pomáha spoločnosti EMS-Chemie dosiahnuť úsporu spotreby energie o 10 %. Nový systém chladenia vody znižuje spotrebu vody až o 75 %.

“ Otázka spotreby energie bola naším hlavným záujmom a aj v tomto prípade sme viac ako spokojní. ZH 15000 vyrába menej odpadového tepla a spotrebuje menej energie pri rovnakom výkone. Energetická efektívnosť je jednoducho lepšia. A presne to potrebujeme. ”

Martin Schlumpf , Manažér pre energetiku spoločnosti EMS-Chemie