Najkvalitnejšie elastické tkaniny pomocou bezolejových kompresorov ZT

Špičkový dodávateľ surovín v priemysle so syntetickými textíliami, spoločnosť Gomelast Group, má silné postavenie na trhu v celej Latinskej Amerike. Bezolejové kompresory ZT a sušiče chladiaceho média dodávajú vysoko kvalitný vzduch pre moderné zariadenie spoločnosti v Peru. Na upevnenie svojej rastúcej pozície na trhu a uľahčenie logistiky medzinárodných činností spustila spoločnosť Gomelast v roku 1998 aktivity v Peru zriadením predajnej pobočky ich produktov vyrobených dcérskou spoločnosťou vo Venezuele. Úspech sa dostavil v roku 2003 založením tretieho závodu na obaľované vlákna v oblasti Ate v Peru, aby uspokojili potreby zákazníkov vo viac ako deviatich krajinách Latinskej Ameriky.

Textilný priemysel VSD pohon s premenlivými otáčkami Bezolejové kompresory Trieda 0

Nižšie náklady na energiu vďaka pohonu s premenlivými otáčkami (VSD)

zľava doprava: Luciano Wolfarth, generálny riaditeľ spoločnosti Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, riaditeľ 1818 SAC – spoločnosť Gomelast

zľava doprava: Luciano Wolfarth, generálny riaditeľ spoločnosti Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, riaditeľ 1818 SAC – spoločnosť Gomelast

Vo svojom modernom závode tohto priemyselného centra používa spoločnosť Gomelast bezolejové rotačné skrutkové kompresory a chladiace sušiče ZT 160 VSD a ZT 200. Kompresory ZT, vyvinuté špeciálne pre aplikácie vyžadujúce vysokú úroveň čistoty, eliminujú riziko znečistenia olejom, pretože dodávajú 100 % čistý vzduchu bez obsahu oleja.
Kompresory ZT sú vysoko účinné vďaka ich technológii pohonu s premenlivými otáčkami (VSD). VSD ponúka priamu energetickú úsporu v priemere až 35 % vďaka eliminovaniu strát pri prenose zaťažený/odľahčený a presnej regulácii dodávky vzduchu, ktorá sa plne prispôsobuje meniacim sa požiadavkám.


Strategický dodávateľ stlačeného vzduchu

V Peru spolupracuje spoločnosť Atlas Copco Peruana so spoločnosťou Gomelast – 1818 S.A.C. už viac ako 10 rokov a považuje sa za strategického partnera pri operáciách spoločnosti. V súčasnosti používa spoločnosť Gomelast vo svojom závode umiestnenom v oblasti Ate kompresory ZT 160 VSD a ZT 200, čím zlepšuje svoju efektívnosť a čas výroby vďaka nižším nákladom, aby mohla táto spoločnosť uspokojiť dopyt rýchlo rastúceho trhu v Latinskej Amerike.
Spoločnosť Atlas Copco Peruana takisto poskytuje technickú údržbu a náhradné diely pre všetky svoje kompresory a chladiace sušiče, čím vytvára udržateľný vzťah so svojimi najdôležitejšími zákazníkmi.

“ Poradíme ohľadom všetkého, čo sa týka stlačeného vzduchu, od kvality až po inštaláciu. Vďaka tomu môže spoločnosť Gomelast zamerať svoje úsilie na to, v čom je najlepšia: na výrobu elastických textílií najvyššej kvality na trhu v Latinskej Amerike. ”

Luciano Wolfarth , Generálny riaditeľ spoločnosti Atlas Copco Peruana – Kompresorová technika