Mjanmarsko, úspešný príbeh výroby kyslíka

Prvá obchodná spolupráca so spoločnosťou Ni-Lay Naing Co Ltd. v Mjanmarsku sa uskutočnila v roku 1994. Išlo o veľký projekt na modernizáciu troch nemocníc v hodnote 4 milióny dolárov, ktorý bol uhradený výmenou za 20 000 ton ryže. Je to stále jeden z najväčších medicínskych obchodov, ktoré sme uskutočnili. Zariadenie sa stále využíva a jeho návrh, kvalita a inštalácia obstáli v skúške časom.

Predstavuje riešenie na lokálnu výrobu kyslíka

V nasledujúcich rokov prechádzala krajina rôznymi politickými zmenami, ktoré sa stali prekážkou obchodu. Avšak po tom, ako sa v posledných rokoch začínali uvoľňovať medzinárodné sankcie, uvedomili sme si novú príležitosť na obnovenie spolupráce s naším pôvodným partnerom, spoločnosťou Ni-Lay Naing Co Ltd. Začali sme preto s obnovou kontaktov s ambíciou nanovo rozbehnúť spoluprácu v tejto krajine.

Ako sa krajina opäť začínala otvárať v podnikateľskej oblasti, jedným z kľúčových cieľov bolo zlepšenie zdravotníctva, ktoré dovtedy značne trpelo nedostatkom investícií, rozvojových možností, vybavenia a ľudských zdrojov. Zdravotníctvo nebolo v dobrom stave a vláda si rýchlo uvedomila, že na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a liečby je nevyhnutné zabezpečiť kyslík pre všetky nemocnice. Lokálne využívané vysokotlakové nádoby boli staré, nedostatočne udržiavané, netesnili a navyše boli veľmi drahé. Alternatívou bola lokálna výroba kyslíka.

Zdravotníctvo

Skúška našich medicínskych poznatkov

Vzhľadom na nedostatočné znalosti museli vláda a sektor zdravotníctva rýchlo dobehnúť chýbajúce skúsenosti. V prvých vyhlásených výberových konaniach boli parametre kyslíkových systémov opísané v dokumente, ktorý mal jediný odsek. Všetky sa konali ako súčasť strategického obstarávania pre oblasť zdravotníctva spolu so sanitkami, nábytkom, anestetickými prístrojmi, prenosnými zdrojmi vákua a pod. Nebolo známe, kde sa konkrétne nemocnice nachádzajú, a všade sa uplatňovalo centrálne riadenie a spoločné objednávanie zariadení bez toho, aby boli známe kapacita, požadovaný plniaci tlak a prietok.

Prvú objednávku získala obchodná spoločnosť s dodávateľmi z Číny, Taiwanu a rôznych iných krajín, aby sa dosiahla čo najnižšia cena. Tieto systémy do dnešného dňa nie sú v prevádzke. Poskytlo nám to vhodnú príležitosť lobovať a spolupracovať s vládnym tímom pre obstarávanie s detailnejším a profesionálnejším prístupom.

Výhody stanice na výrobu medicínskeho kyslíka

Na konci roku 2014 prišiel prvý veľký úspech: objednávka na dve kontajnerizované stanice na výrobu medicínskeho kyslíka v hodnote 400 000 dolárov. Kontajnery obsahovali úplné vybavenie zahŕňajúce

 • kompresory, 
 • sušiče, 
 • vzduchové nádoby, 
 • generátory kyslíka OGP 18, 
 • oddeľovacie kyslíkové nádrže, 
 • posilňovacie kompresory, 
 • plniace rampy.
 • V kontajneroch bol nainštalovaný klimatizačný systém na udržiavanie teploty v prevádzkových limitoch.

  V blízkosti kyslíkových kontajnerov boli nainštalované aj núdzové záložné rozvody kompletne vybavené potrubiami, ventilmi a výstražnými systémami. Ich účelom bolo zabezpečiť trvalú dodávku kyslíka do najkritickejších oblastí nemocnice. Vďaka podpore našich technikov pri inštalácii bolo nakoniec vybavenie odovzdané a úspešne prevzaté zo strany ministerstva zdravotníctva.

  Stanice na výrobu medicínskeho kyslíka s posilňovačmi

  Tento profesionálny prístup sa vyplatil a v roku 2015 sme získali dve ďalšie zákazky. Prvá zahŕňala dve veľké stanice Oxyplant, každú s kapacitou 80 m³/hod. Súčasťou inštalácie bol aj posilňovač na plnenie lokálneho kyslíkového valca. Druhá objednávka v celkovej hodnote 1 milión dolárov obsahovala päť kontajnerizovaných staníc Oxyplant 29. Všetky zariadenia sme dodali v decembri 2015.

  O niekoľko týždňov neskôr, v januári 2016, prišla z Mjanmarska naliehavá požiadavka. Konkurenčný dodávateľ kyslíkového vybavenia nedokázal dodať zariadenie v požadovanom termíne. O pomoc bola preto požiadaná spoločnosť Atlas Copco, pričom tentokrát bol termín veľmi krátky. Absolútne hraničný dátum na dodanie zariadení bol 21. marec, pretože úradu sa mala ujať nová vláda a všetky predchádzajúce zmluvy by stratili platnosť. Znamenalo to, že na spracovanie objednávky, výrobu a dodanie troch staníc Oxyplant 29 sme mali len 8 týždňov.

  Keď sa naliehavosť stretá s požiadavkou na kvalitu

  Úloha bola o to náročnejšia, že inštalácia vyžadovala tri posilňovacie kompresory typu Oxicomp, ktoré mali byť po prvýkrát dodané španielskou spoločnosťou Ceimsa, o ktorú sa aktuálne rozšírila skupina Atlas Copco. Okrem toho sa kyslíkové generátory po prvýkrát vyrábali na novej linke v holandskom Oosterhoute. Naše zdravotnícke prevádzky v Abingdone a Staveley v Spojenom kráľovstve prispeli dodávkou núdzových rozvodov, zabezpečením spracovania objednávky a logistiky. Cieľ sa nakoniec podarilo splniť: všetko vybavenie dorazilo do prístavu Yangon 48 hodín pred konečným termínom. Bola to náročná skúsenosť, avšak prispela k reputácii našej značky a ľudí v očiach mjanmarskej štátnej správy, najmä tímu pre oblasť obstarávania a zmlúv.

  Hodnota tejto urgentnej objednávky bola ďalších 480 000 dolárov, čím celkový objem dodávok pre Mjanmarsko dosiahol viac ako 2 milióny dolárov za 24 mesiacov. Úspešný príbeh v krajine charakteristickej množstvom pagôd ešte nekončí, keďže sú objednané ďalšie kyslíkové generátory a vznikli tu predpoklady pre udržateľné obchodné príležitosti.