Spoločnosť Müller Dairy znižuje náklady na ohrev prostredníctvom rekuperácie energie

Spoločnosť Müller Dairy so sídlom v grófstve Shropshire, ktorá je súčasťou skupiny Müller International, dosiahla významné úspory nákladov na technologický ohrev plynom vďaka využitiu našich kompresorov. Tajná prísada? Technológia na rekuperáciu energie.

Riešenia rekuperácie energie Potravinársky a nápojový priemysel Bezolejové kompresory Trieda 0

Stlačený vzduch v prevádzkach na spracovanie jogurtu a ovocia

Stlačený vzduch je nevyhnutnou súčasťou veľkoobjemovej výroby v spoločnosti Müller Dairy, ktorá denne spracuje 600 000 litrov surového mlieka. Obzvlášť to platí v prevádzkach spoločnosti na spracovanie jogurtu a ovocia, v ktorých sa stlačený vzduch používa vo vzduchových valcoch, plniacich strojoch a technologických ventiloch a tiež slúži ako sterilná vzduchová bariéra pri koncových produktoch.

Bezolejové vzduchové kompresory pre mliekarenský závod

Zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu v spoločnosti Müller Dairy obsahuje na mieru zhotovený bezolejový kompresor ZR 315 VSD FF v spojení s dvoma kompresormi ZR 200 s pevnými otáčkami. Schopnosť tepelnej rekuperácie týchto dvoch vodou chladených kompresorov ZR 200 využíva energiu z horúcej vody.

V súvislosti s kompresormi na amoniak a technologickými procesmi týkajúcimi sa jogurtu a ovocia slúži táto horúca voda na predohrev jogurtového základu. Vďaka tomu nie je potrebné vyrábať paru a eliminujú sa prevádzkové náklady dvoch plynových kotlov, ktoré sa predtým využívali v rámci tohto procesu.

Tieto nové kompresory dopĺňajú pôvodnú inštaláciu od spoločnosti Atlas Copco, ktorá sa skladá zo štyroch strojov ZR 3-58. Spoločnosť Müller Dairy udržiava tieto staršie stroje ako záložné kompresory a využíva ich na rotujúcej báze v prípade vysokých požiadaviek na stlačený vzduch.

Rekuperácia 90 až 95 % elektrickej energie kompresora

Používatelia stlačeného vzduchu, ktorí tak ako spoločnosť Müller Dairy integrujú prietok horúcej vody v rámci technologických procesov vo svojich prevádzkach, dokážu rekuperovať 90 až 95 % elektrickej energie spotrebovanej kompresorom v podobe horúcej vody.

Možno to dosiahnuť pomocou našej série ZR vodou chladených bezolejových kompresorov s výkonom 55 – 750 kW. Majú certifikáciu inštitúcie TÜV a v špecifických návrhových podmienkach dokážu rekuperovať až 100 % spotrebovanej elektrickej energie v podobe horúcej vody.

Šetrný prístup k nákladom aj životnému prostrediu

Keďže spotreba energie predstavuje v širokej škále výrobných odvetví viac ako 80 % nákladov počas životného cyklu kompresora, energetické úspory v systémoch na výrobu stlačeného vzduchu majú významný dopad nielen na oblasť ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania emisií CO2, ale aj na samotných koncových zákazníkov.
Vo viac ako 45 % priemyselných aplikácií sa v technologických procesov využíva horúca voda. Najvyššia miera tepelnej účinnosti sa vo všeobecnosti dosahuje vtedy, ak je vývod horúcej vody kompresora pripojený k spotrebiču s trvalým odberom tepla, napríklad ku spätnému okruhu vykurovacieho kotla. V rade bezolejových skrutkových kompresorov ZR s riadením rekuperácie energie dosahuje ročný potenciál úspor energie

Spojenie rekuperácie energie, kvality a bezpečnosti

Nevyhnutným predpokladom pre výrobné operácie v spoločnosti Müller je čistý a nekontaminovaný technologický vzduch. Kompresory spoločnosti Atlas Copco dodávajú 100 % čistý vzduch bez prítomnosti oleja: na základe testov zodpovedajú triede 0 a sú certifikované inštitúciou TÜV podľa normy ISO 8573-1 – trieda 0.