Princes Gate Spring Water vo Walese zaručuje čistotu pramenitej vody vďaka bezolejovým vzduchovým kompresorom ZT

Spoločnosť Princes Gate Spring Water dosiahla vo svojom závode na plnenie fliaš vo Walese značné úspory energie a zlepšenia výroby vďaka výmene svojej zostavy kompresora s olejovým mazaním za bezolejové zariadenie ZT s cieľom zabezpečiť dodávku vysokokvalitného vzduchu a zaistiť čistotu pramenitej vody, ktorú produkuje. Závod tejto spoločnosti v meste Narberth, Pembrokeshire, plní do fliaš pramenitú vodu bohatú na minerály, ktorá sa prirodzene filtruje v okolitej pôde. Prevádzka závodu si vyžaduje sústavnú dodávku vysokokvalitného stlačeného vzduchu pri tlaku 7 bar, ktorý musí zásobovať zariadenia využívajúce nízkotlakový vzduch výrobnej linky, ako sú vzduchové valce, potrubia, plniace zariadenie a značkovacie stroje, z ktorých všetky prispievajú k ročnej produkcii 55 miliónov fliaš pramenitej vody z miestneho zdroja spoločnosti.

Airnet VSD pohon s premenlivými otáčkami Bezolejové kompresory Trieda 0

Spĺňa podmienky Kódexu postupov pre stlačený vzduch potravinárskej úrovne

Spoločnosť Princes Gate dodáva balenú vodu veľkým veľkoobchodným prevádzkam a viacerým reťazcom supermarketov pod ich vlastnou značkou. Všetci títo zákazníci vyžadujú, aby ich dodávatelia spĺňali minimálne štandardy čistoty Kódexu postupov pre stlačený vzduch potravinárskej úrovne, čo znamená, že ich procesný vzduch nesmie obsahovať nečistoty, vodu či olej.

Optimálna kvalita vzduchu a čistota produktu bez olejov

bezolejové kompresory, ZT37 VSD a ZT18, ako aj potrubnú sieť AIRnet bolo podmienené nutnosťou zabezpečiť optimálnu kvalitu vzduchu a čistotu produktu. Procesný vzduch spoločnosti Atlas Copco spĺňa normu o čistote vzduchu ISO 8573-1(2001) a je v súlade aj s priemyselnou normou triedy 0, ktorá vymeriava všetky tri formy znečistenia oleja: aerosólovú, parnú a kvapalnú.

Zlepšenie výrobného prostredia vďaka bezolejovému vzduchu

Modernizácia kompresorov spoločnosti Princes Gate nebola podmienená len potrebou zabezpečiť 100 % bezolejový vzduch, ale aj zlepšiť výrobné prostredie, ktoré predstavuje nižšiu hladinu hluku pri prevádzke, a obmedziť čas a náklady vynaložené na likvidáciu kondenzátu. Integrovaný frekvenčný menič kompresorov s pohonom s premenlivými otáčkami (VSD) spoločnosti Atlas Copco okrem toho mení otáčky hnacieho motora tak, aby presne zodpovedali zmenám potreby stlačeného vzduchu, vďaka čomu sa spotrebúva minimálne množstvo energie a spoločnosť ušetrí až 35 % nákladov.
Čistý výsledok týchto vylepšení výrobnej linky teraz umožnil manažmentu spoločnosti Princes Gate vypracovať plány na zvýšenie svojej ročnej produkcie na 70 miliónov fliaš a výrazne rozšíriť maloobchodný predaj.

“ Zariadenie spoločnosti Atlas Copco sa ukazuje byť veľmi efektívne. Produkuje mimoriadne spoľahlivý, 100 % bezolejový, vysokokvalitný, suchý vzduch potrebný pre našu prevádzku. Podľa nášho názoru bolo zariadenie kompresora nainštalované veľmi profesionálne a neváhame odporučiť produkty spoločnosti Atlas Copco aj pre iné závody. ”

Endaf Edwards , Riaditeľ prevádzky spoločnosti Princes Gate