Bezolejové odstredivé dúchadlá ZB VSD ušetria spoločnosti Weser-Metall ročne až 60 miliónov EUR

Závod na recykláciu olova Weser-Metall GmbH v nemeckom meste Nordenham je nezvyčajný. Okrem toho, že jeho riadiaca jednotka na stlačený vzduch používa objemový prietok ako referenčnú premennú (namiesto tlaku), je tiež jedinečne energeticky účinná, čím ušetrí až 600 000 EUR na nákladoch za energiu.

Dodatočné spaľovanie v spoločnosti Wesermetall GmbH

Spoločnosť Weser-Metall sa špecializuje na recykláciu olova, najmä z odpadových batérií a akumulátorovej pasty. Závod si od spoločnosti Atlas Copco zakúpil šesť nových bezolejových odstredivých kompresorov ZB s technológiou VSD (pohon s premenlivými otáčkami), ktoré sú riadené prietokom v rozsahu 1 500 až 10 000 Nm3 (štandardné kubické metre) za hodinu s prebytočným prevádzkovým tlakom až 1,95 bar.

„Naše požiadavky sú úplne odlišné,“ vysvetľuje Timo Tesch, manažér dizajnu/prevádzkovej techniky/pomocných činností v spoločnosti Weser-Metall. „Rúra ponorená do tekutej trosky v peci je na jej konci vystavená zmenám protitlaku. Na bezpečné udržanie tohto metalurgického procesu pod kontrolou je absolútne nevyhnutné, aby sme dokázali v každom momente zabezpečiť špecifický konštantný objemový prietok. Prevádzkové podmienky sa tiež veľmi rýchlo menia, čo si vyžaduje rýchle zásahy a úpravy.“

“ Nový systém stlačeného vzduchu je taký flexibilný, výkonný a tak jednoducho sa používa, že dokázal splniť naše požiadavky, ktoré boli, pripúšťame, veľmi náročné. Pokiaľ viem, takýto typ systému je na celom svete jedinečný. S našou novou stanicou stlačeného vzduchu dokážeme každý rok ušetriť 500 000 až 600 000 EUR na nákladoch za energiu. ”

Timo Tesch , Manažér dizajnu/prevádzkovej techniky/pomocných činností v spoločnosti Weser-Metall.

Nízkotlakový vzduch bez prerušenia

Kompresorová miestnosť_Wesermetall GmbH

Vzduch z turbodúchadiel je dodávaný 24 hodín denne – je vháňaný spolu
so zemným plynom a kyslíkom cez rúru ponorenú v roztavenej mase,
čím udržuje metalurgický proces v ponornej tavnej peci. Paralelne
s týmto procesom sa do pece privádza aj vzduch z prídavného spaľovania cez taveninový kúpeľ na zaistenie toho,
aby žiadne reaktívne komponenty, ako je napríklad nespálený zemný plyn, neskončili vo
výfuku.

Keď tento nordenhamský závod na recykláciu olova prešiel v roku 1996 od procesu so šachtovou tavnou pecou na koks k ekologickejšiemu procesu ponornej tavnej pece na zemný plyn, bol nainštalovaný dvojstupňový turbokompresor (prvý stupeň 0,82 bar; druhý stupeň 2,8 bar) na procesný vzduch a vzduch prídavného spaľovania, no v závode vždy cítili, že by tento proces mohol byť ešte efektívnejší.

Jedinečná schopnosť regulovať objem prietoku

Weser Metall GmbH

Nakoniec rastúce náklady za energiu a dostupnosť lepších kompresorových technológií presvedčili spoločnosť, aby si zakúpila úplne nové odstredivé vzduchové dúchadlá s priamym pohonom VSD od spoločnosti Atlas Copco. Problémom pre spoločnosť Weser-Metall však bol nedostatok referencií pre dané typy aplikácií. Hoci boli turbodúchadlá ZB používané v čističkách odpadových vôd, vždy boli riadené tlakom, nie prietokom.

bezolejový Clean water. Swedish reliability Trieda 0 Spracovateľský priemysel Odstredivé Dúchadlá Bezolejové kompresory Kompresorová technika