Bezolejové skrutkové dúchadlá ZS VSD zvyšujú energetickú účinnosť v meste Versmold o 10 %

Dve bezolejové skrutkové dúchadlá ZS 55+ od spoločnosti Atlas Copco s pohonom s premenlivými otáčkami (VSD) dodávajú energeticky účinne stlačený vzduch na úpravu odpadových vôd v čističke v nemeckom meste Versmold. Vďaka účinnosti technológie VSD zaznamenala čistiareň odpadových vôd úsporu nákladov za energie na úrovni 10 %, čo znamená nižšie poplatky pre zákazníkov.

Priemyselná a domáca úprava odpadových vôd

Kompresorová miestnosť v meste Versmold

Čistička každoročne vyčistí približne 3 000 000 m3 odpadovej vody. Pričom 60 % z tohto objemu tvorí priemyselná odpadová voda a zvyšnú časť tvorí odpadová voda z domácností mesta Versmold.

Pre čističku je špecifický vysoký podiel priemyselných zákazníkov z oblasti mäsospracujúceho priemyslu, ktorý je typický premenlivým množstvom znečistenia a nadpriemerným množstvom fosfátov, ktoré sa pri úprave vody náročne odbúravajú.

Technológia na čistenie vody, meracia technika, systém kontroly procesov a technológia prípravy stlačeného vzduchu, toto všetko musí byť schopné rýchlo odhaliť stupeň znečistenia odpadovej vody a primerane zareagovať. K nitrifikácii a denitrifikácii dochádza súbežne v dvoch prevzdušňovacích nádržiach. V priebehu procesu aeróbneho rozpadu sa do biologického procesu najprv prostredníctvom aerátorov dodá kyslík. V priebehu nasledujúcej anaeróbnej fázy sa obsah nádrží zmieša. Každá z nádrží je zásobená kyslíkom z trojice dúchadiel.

“ Na konci testovacej prevádzky sme stanovili, že dúchadlo od spoločnosti Atlas Copco je o 10 % efektívnejšie než naše ostatné zariadenia. ”

Khosrow Ghobadi , Vedúci prevádzky čističky odpadových vôd v meste Versmold

Testovacia prevádzka potvrdzuje energetickú účinnosť

Kontrolnú funkciu v každom prípade preberá skrutkové bezolejové dúchadlo ZS 55+ VSD spoločnosti Atlas Copco s pohonom s premenlivými otáčkami (VSD). Dvojica zariadení, ktoré spolupracujú s dvoma dúchadlami dodanými iným výrobcom, zaistí prísun stlačeného vzduchu v objeme 1 500 až 3 500 m³/h s cieľovým pretlakom na úrovni 500 mbar, maximálne 600 mbar.

Vďaka pohonu s premenlivými otáčkami sa objemový prietok automaticky upravuje podľa presnej hodnoty požadovaného množstva vzduchu.

„Dúchadlá spoločnosti Atlas Copco majú kompaktné rozmery a nie je potrebné vykonávať množstvo úprav,“ pochvalne sa vyjadril vedúci prevádzky Khosrow Ghobadi. „Zariadenie sa jednoducho napojí na riadiaci systém výroby, čo sme zvládli bez akýchkoľvek problémov.“

Pôvodne však bola dúchadlom ZS+ vybavená len jedna z dvojice nádrží. „Chceli sme si overiť, či možno dosiahnuť prisľúbený nárast účinnosti,“

vraví pán Ghobadi s úsmevom. „Na konci testovacej prevádzky sme zistili, že dúchadlo spoločnosti Atlas Copco je o 10 % efektívnejšie než naše ostatné zariadenia.“

V tom čase sme zakúpili druhé skrutkové dúchadlo od spoločnosti Atlas Copco.

„Dvojica strojových zariadení pracuje bez problémov už dva roky,“ na záver spokojne dodáva pán Ghobadi. „Vyžadujú si len pravidelnú údržbu.“


bezolejový Vzduch bez obsahu oleja Dúchadlá Bezolejové kompresory Trieda 0 rotačné skrutkové