Atlas Copco s. r. o.

Zlatovská 2195
911 05 Trenčín

atlascopco.slovakia@sk.atlascopco.com +421 (0)32 7438 001

Predajcovia kompresorov do 110 kW

Dipl. Ing. Marek Jambor

Predaj priemyselných kompresorov

Ing. Milan Krška

Key Accounts, OEM zákazníci a distribútori Slovensko

Mgr. Michal Kostyšák

Predaj priemyselných kompresorov - Východné Slovensko

Predajcovia kompresorov nad 110 kW

Ing. Miroslav Bundil

Predaj bezmazných kompresorov - Západné Slovensko

Ing. Peter Farkaš

Predaj nízkotlakových kompresorov

Ing. Lukáš Vrábeľ

Predaj bezmazných kompresorov - Východné Slovensko