Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems
GA 450 FD 2400 VSD + smart AIR solution

Atlas Copco s. r. o.

Zlatovská 2195
911 05 Trenčín

atlascopco.slovakia@atlascopco.com +421 (0)32 7438 001

Predajcovia kompresorov do 110 kW

Dipl. Ing. Marek Jambor

Predaj priemyselných kompresorov

Ing. Milan Krška

Key Accounts, OEM zákazníci a distribútori Slovensko

Mgr. Michal Kostyšák

Predaj priemyselných kompresorov - Východné Slovensko

Predajcovia kompresorov nad 110 kW

Ing. Miroslav Bundil

Predaj bezmazných kompresorov - Západné Slovensko

Ing. Lukáš Vrábeľ

Prodej bezmazných kompresorů - Východné Slovensko