Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Indonézsky výrobca textílií sa spolieha na bezolejové odstredivé kompresory

Po rozšírení automatizácie v indonézskej textilnej továrni Primayudha Mandirijaya Pt. sa postavenie vzduchového kompresora v srdci výrobných procesov stalo významnejšie. V roku 2012 spoločnosť kúpila odstredivý vzduchový kompresor ZH 350+ s tlakom 7 bar a výkonom 350 kW na ovládanie ventilov a valcov v procesoch spriadania a navíjania. Dôvodom tohto výberu bolo zabezpečenie maximálnej produktivity vďaka spoľahlivému konštantnému tlaku a súčasne úplné odstránenie stôp oleja z používaného vzduchu, čím sa predchádza akémukoľvek poškodeniu produkcie.

Trieda 0 Textilný priemysel Bezolejové kompresory

Konštantná produktivita zabezpečená konštantným tlakom

Vzduch vysokej kvality je v integrovaných textilných jednotkách mimoriadne dôležitý, špeciálne v podmienkach továrne Primayudha Mandirijaya Pt., ktorá vyrába medzi 95 000 a 120 000 balíkov priadze ročne. Na navíjacom stroji sa stlačený vzduch používa na spájanie priadze. Na konvenčných prstencových dopriadacích a navíjacích strojoch sa stlačený vzduch používa na spájanie priadze. Stlačený vzduch hrá významnejšiu úlohu v moderných systémoch pneumatických tryskových vertexových stavov, ktoré sú inštalované v továrni PT Primayudha. Spoločnosť Atlas Copco bola prvý výrobca, ktorý dodal textilnému priemyslu energeticky efektívne a spoľahlivé riešenia stlačeného vzduchu bez oleja, ktoré umožňujú výrobu priadze relatívne vysokou rýchlosťou.

Konštantný tlak je najdôležitejší prvok v našej továrni, len odstredivé kompresory Atlas Copco vyhovujú našim požiadavkám a zabezpečujú nám vysokú produktivitu.

Mukesh Garg , Výrobný manažér továrne Primayudha Mandirijaya Pt.

Bezolejové odstredivé kompresory ZH 350+ odstraňujú riziká

V procese tryskového spriadania sa bavlna spriada do priadze pomocou stlačeného vzduchu dodávaného jemnými dýzami. Olej v stlačenom vzduchu môže zaniesť dýzy a zašpiniť priadzu, ktorá je v priamom kontakte so stlačeným vzduchom. Toto môže viesť k nákladným výmenám dýz, výrobným stratám a neprevzatiu produkcie zákazníkom.
Bezolejové odstredivé kompresory ZH 350+ vyhovujú certifikácii podľa normy ISO 8573-1, trieda 0 (2010). To znamená nulové riziko znečistenia, nulové riziko poškodenej alebo nebezpečnej produkcie a nulové riziko strát z prestojov vo výrobe.
Kompresory Atlas Copco, továreň Primayudha Mandirijaya Pt. kúpila ďalšiu jednotku Atlas Copco – odstredivý kompresor ZH 500+-9 – v novembri 2013. V kompresore ZH 500+-9, ktorý bol dodaný ako jednotka, ktorú stačí zapojiť a spustiť, sa využíva progresívny aerodynamický systém, ktorý znižuje spotrebu energie v jadre a znižuje straty tlaku v chladiči, vstupnom filtri a na súčastiach s optimalizovanou konštrukciou. Šetrí až 7 % mernej energie pri úplnom zaťažení a až ďalších 9 % pri čiastočnom zaťažení. Nový stroj bol dodaný v apríli 2014.

Tento nový stroj nám pomáha zvýšiť spoľahlivosť výroby, zabezpečuje kvalitu našej produkcie a umožňuje dosahovať maximálne úspory energie.

Mukesh Garg , Výrobný manažér továrne Primayudha Mandirijaya Pt.