Optimálne úspory

Generátory kyslíka OGP od spoločnosti Atlas Copco prinášajú len minimálne náklady na prevádzku a údržbu. Vytváranie vlastného kyslíka znamená elimináciu nákladov na spracovanie, dopĺňanie a dodávky.

Výhody internej výroby oproti dodávaniu

Výš systém OGP je nepretržite dostupný vo vašej prevádzke. Nikdy neriskujte prerušenie výroby kvôli nedostatku plynu.

Vysoká čistota

Generátor OGP poskytuje čistotu kyslíka 90 % až 95 % na splnenie vašich kvalitatívnych požiadaviek

Prevádzka hneď po pripojení

Systém OGP je hneď pri dodaní pripravený na použitie. Je potrebné pripojiť prívod suchého stlačeného vzduchu.

Podrobný pohľad na generátor kyslíka OGP s technológiou PSA

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF