Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Bezolejové rotačné Rootsové dúchadlá ZL (VSD)

Vysoká miera prevádzkyschopnosti procesu pri nízkych kapitálových nákladoch

Kontaktujte našich odborníkov

Spoľahlivosť v náročných prostrediach

Prevádzkovanie v prostrediach s vysokou okolitou teplotou alebo vo vysokých nadmorských výškach nie je pre rotačné Rootsove dúchadlá ZL žiadny problém. Chladiaci systém a integrovaný poistný a spúšťací ventil prispievajú k bezporuchovej prevádzke počas životnosti dúchadla.

Kompaktné vzduchové dúchadlá

Naše nové rotačné Rootsové dúchadlá ZL sú navrhnuté tak, aby boli maximálne používateľsky prívetivé a minimálne priestorovo náročné. Naša najnovšia generácia rotačných Rootsových dúchadiel zaberá o 30 % menej podlahovej plochy, vďaka čomu sú jednými z najmenších a najkompaktnejších Rootsových dúchadiel na trhu.

Riešenie typu plug and play

Integrovaný regulátor pohonu s premenlivými otáčkami s panelom Elektronikon® Mk5 uľahčuje inštaláciu jednoduchým pripojením jediného kábla. To skracuje inštaláciu a uvedenie do prevádzky a šetrí náklady na inštaláciu.

Ako rotačné Rootsovo dúchadlo pracuje?

Rootsovo dúchadlo je dúchadlo s pozitívnym výtlakom (známe tiež ako pd dúchadlo), ktoré je obvykle známe svojou spoľahlivosťou. 

Vďaka svojej jednoduchej konštrukcii sú Rootsove dúchadlá cenovo konkurenčné riešenie z hľadiska počiatočných kapitálových investícií a nákladov na údržbu. Proces začína vstupom vzduchu do jednotky cez tlmič s integrovaným vstupným filtrom. Tlmič s integrovaným vstupným filtrom zabraňuje prúdeniu vzduchu späť do okolia, zabraňuje pulzovaniu a zaisťuje plynulú prevádzku. Priame rozvodové súkolesie eliminujú axiálne sily a zabezpečujú bezproblémovú prevádzku. Nakoniec vzduch prechádza cez tlmič výfuku, ktorý prispieva k nízkej hladine hluku. Automatický systém napínania remeňa zaisťuje, že remene, ktoré prenášajú energiu z motora na element sú počas celej doby neustále napnuté na kladkách. Naše jednotky Rootsových dúchadiel sa dajú ľahko pripojiť k vašej existujúcej sieti potrubí pomocou kompenzátora z nehrdzavejúcej ocele. 

Výhody našej technológie rotačných Rootsových dúchadiel ZL (VSD)

Cement rotačného Rootsovho dúchadla ZL

Naša preverená technológia s tromi výstupkami s jednoduchým a spoľahlivým dizajnom je nenáročná na servis, vyžaduje nízku investíciu a viac ako 20 rokov sa používa v mnohých aplikáciách, ako je úprava odpadových vôd, pneumatické dopravné systémy a rôzne priemyselné procesy.

Vysoká prevádzkyschopnosť v náročných prostrediach

Naše jednotky sú navrhnuté na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti aj v náročných podmienkach.

  • Vďaka novo navrhnutému krytu s vylepšeným chladením sú naše jednotky Rootsových dúchadiel vhodné na použitie pri teplotách okolia 50 °C/120 °F. Integrovaný regulátor vám navyše poskytuje riešenie typu plug-and-play s minimálnymi požiadavkami na podlahovú plochu, čo vám pomôže ušetriť náklady na inštaláciu.
  • Pri spúšťaní jednotky bez frekvenčného meniča môžu byť sily pôsobiace na prevody, ložiská a ďalšie kritické komponenty veľmi výrazné. Náš spúšťací ventil zaisťuje zakaždým jemné spustenie, zvyšuje spoľahlivosť a zaisťuje prerušovanú prevádzku – s pravidelnými spúšťaním a zastavovaním – pre naše Rootsove dúchadlá to nepredstavuje žiadny problém. 
  • Ponúkame vám možnosť vonkajšieho krytu, aby bolo možné jednotky Rootsových dúchadiel namontovať vonku a v blízkosti vašej technológie.
  • Pohon s premenlivými otáčkami s integrovaným regulátorom prispieva k hladkej a nákladovo efektívnej prevádzke tým, že vašej aplikácii dodáva správne množstvo vzduchu.
  • Naše jednotky sa dajú nakonfigurovať s motormi so špičkovou energetickou účinnosťou IE 3 alebo NEMA.

Technické špecifikácie

Kapacita FAD l/s

5 l/s - 2 767 l/s

Kapacita FAD

20 m³/h - 10 000 m³/h

Prevádzkový tlak

0,3 bar(e) - 1 bar(e)

Výkon namontovaného motora

0,55 kW - 315 kW

Brožúry

Kompletná starostlivosť o zákazníka

Bezolejové rotačné Rootsové dúchadlá ZL (VSD)

contact icon