Znížte náklady na energie

Vďaka svojej konštrukcii si sušiče s otočným bubnom MDG, MD a ND nevyžadujú žiadne čistenie, odpadové zložky zo stlačeného vzduchu sa odstránia v príslušných sušičoch s dvoma vežami. Rovnako je nízky aj pokles tlaku

Zvýšená účinnosť

Regulátor sušiča s otočným bubnom ND citlivo riadi výkon ohrevu s cieľom dosiahnuť požadovanú výkonnosť. Inteligentné a účinné ohrievanie

Inteligentné VZDUCHOVÉ riešenie

Kompletné energeticky efektívne riešenie si vyžaduje integrovaný systém zložený zo vzduchových kompresorov, filtrov, sušičov a regulátorov. Jednotlivé súčasti nášho radu produktov na prípravu stlačeného vzduchu sú plne optimalizované na vzájomnú spoluprácu

Minimálne priestorové nároky

Kompaktná jednotka, ktorá šetrí priestor najmä v porovnaní s olejom mazanými systémami, ktoré vyžadujú filtráciu

Chráni životné prostredie

Žiaden škodlivý freón či CFC látky sa v sušičoch s otočným bubnom MD a ND nenachádzajú. 95 % všetkých súčastí umožňuje recykláciu

Štandard v potravinárstve

Certifikácia ISO 22000 pre náš bezolejový výrobný závod v belgických Antverpách. Systém riadenia bezpečnosti potravín možno použiť pre všetky naše bezolejové vzduchové kompresory Triedy 0 typu Z a súvisiace sušiče a filtre.

Viac modelov podľa normy ISO 22000

Energeticky efektívne sušiče s otočným bubnom

Teplo z kompresie predstavuje v prípade sušiča s otočným bubnom energeticky efektívny spôsob prípravy suchého vzduchu. Sušič dokonale dopĺňa vaše bezolejové skrutkové alebo odstredivé kompresory. Teplo vytvárané v procese kompresie využíva na regeneráciu pohlcovača vlhkosti. V prípade technológií sušenia s využitím dvoch veží sa toto teplo zvyčajne nevyužíva. Naše sušiče s otočným bubnom zaistia, aby nedochádzalo k žiadnej strate stlačeného vzduchu. Na dosiahnutie veľmi nízkych hodnôt rosného bodu potrebujú minimálne množstvo energie


  • Sušič s otočným bubnom MDG 450 l/s – rosný bod -40 °C/F a nižší
  • Sušič s otočným bubnom MD s prietokom od 200 do 4000 l/s – rosný bod –25 °C/–13 °F 
  • Sušič s otočným bubnom ND s prietokom od 300 do 4000 l/s – rosný bod do –45 °C/–49 °F 
  • K dispozícii je aj verzia sušiča s pohonom s premenlivými otáčkami (VSD) na doplnenie bezolejových kompresorov VSD s nižšou spotrebou energie

Brochures
  • MDG, MD and ND rotary drum dryers 4.7 MB, PDF

Príbehy zákazníkov

Požičovňa 24/7

Minimalizujte prestoje a optimalizujte vašu výrobu prostredníctvom prenájmu stlačeneného vzduchu, dusíku, pary alebo energie.