Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Industries Served
Priemyselné náradie a riešenia
Industries Served
Industries Served
Industries Served
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Air line accessories
Výrobky
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Material removal tools
Výrobky
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Vacuum solutions

Čistič vzduchu vhodného na dýchanie BAP(+)

Vysoká kvalita vzduchu je kriticky dôležitá pre mnohé odvetvia, pre použitia využívajúce vzduch vhodný na dýchanie, ako sú napríklad farmaceutický priemysel alebo oblasť lakovania, to však platí v ešte väčšej miere.

Kontaktujte nás

7 krokov ku kvalitnému vzduchu určenému na dýchanie

Naše čističe BAP(+) ponúkajú bezkonkurenčnú čistotu vzduchu vďaka siedmim stupňom aktívneho čistenia. Sedem krokov ku kvalitnému vzduchu určenému na dýchanie 1. Odlučovač vody odstráni tekutú vodu 2. Hrubý aerosólový filter odstráni olej a vodu 3. Jemný zlúčený filter odstráni ešte menšie častice oleja a vody. 4. Sušič s pohlcovačom vlhkosti odstráni všetku zostávajúcu vodu a CO2. 5. Aktívny uhlík odstráni plynné nečistoty. 6. Katalyzátor sa postará o oxidáciu CO. 7. Filter baktérií eliminuje baktérie a jemné čiastočky.

Loading...

Záruka čistoty

Náš čistič BAP(+) využíva vzduch z akéhokoľvek kompresora a premieňa ho na ultra čistý vzduch s kvalitou určenou na dýchanie.

Jednoduchá inštalácia

Všetky čističe vzduchu vhodného na dýchanie BAP(+) sa dodávajú zmontované a otestované, čo zjednodušuje inštaláciu.

Spoľahlivá prevádzka v reálnych podmienkach

Svoje čističe BAP(+) testujeme vystavením maximálnym koncentráciám, ktoré nahlasujú štáty v rôznych častiach sveta.

Malý pôdorys

Dizajn našich čističov BAP vám umožňuje naplno využiť dostupný priestor. Výrazne znižuje komplexnosť a náklady na inštaláciu.

Zhoda s medzinárodnými normami a predpismi

Náš čistič vzduchu určeného na dýchanie je v súlade s mnohými normami a predpismi, ako napríklad OSHA Grade D, NFPA-99, CSA Z180.1-00, CGA G7.1-1997, EN 12021, BS 4275, ISO 14971, OHSAS 18001, Európskym liekopisom a inými medzinárodnými normami v oblasti vzduchu určeného na dýchanie.

Výnimočná kvalita vzduchu

Naše čističe vzduchu vhodného na dýchanie BAP(+) ponúkajú ochranu pred celým radom znečisťujúcich látok, ktoré môžu byť prítomné v systéme vzduchu určeného na dýchanie napájaného stlačeným vzduchom. Tieto znečisťujúce látky zahŕňajú kontaminanty ako dym, olej, výpary, plyny, pevné častice a mikroorganizmy. Vďaka zhode s medzinárodnými normami pre vzduch vhodný na dýchanie zabezpečujú čističe radu BAP bezpečné pracovné prostredie.

Bezpečné pracovné prostredie kdekoľvek

Náš rad čističov BAP je v súlade s medzinárodnými normami v oblasti vzduchu určeného na dýchanie a zaisťuje bezpečné pracovné prostredie v najrôznejších aplikáciách, ako sú napríklad:

  • odstreľovanie 
  • čistenie nádrží 
  • tunelovanie 
  • farmaceutická výroba 
  • lakovanie striekaním 
  • pobrežné/morské aplikácie 
  • odstraňovanie azbestu 
  • plnenie vysokotlakových nádob