Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Separátory olej/voda OSS

Riešenie so separátorom olej/voda pre aplikácie s nízkym prietokom, ktorý likviduje olej v kondenzáte z kompresora bezpečným a ekologickým spôsobom.

Kontaktujte nás

OSS – najmenší separátor olej/voda od spoločnosti Atlas Copco. Ako funguje?

Tieto animácie vysvetľujú prevádzkový princíp separátora olej/voda OSS a prezentujú jeho funkcie a výhody.

Loading...

Separátor olej/voda OSS je špeciálne navrhnutý pre kompresory s nižším prietokom.

Ekonomické riešenie

Vďaka modelu OSS sa môžete vyhnúť nutnosti využívať na zberanie a úpravu kondenzátu nákladné služby externej spoločnosti.

Malý pôdorys

Vďaka kompaktnému a ľahkému dizajnu je model OSS obzvlášť vhodný pre miesta s obmedzeným priestorom.

Čistá voda

Po separácii je koncentrácia oleja vo vode menšia ako 15 ppm, čo umožňuje bezpečné vypustenie výsledného čistého kondenzátu do kanalizačného systému.

100 % recyklovateľné

Všetky materiály v modeli OSS sú 100 % recyklovateľné a možno ich na konci životnosti vymeniť.

Výborný výkon

Kapacita moderného absorpčného média používaného v modeli OSS prináša optimálnu čistotu vody.

Jednoduchá inštalácia a výmena

Štandardná montážna konzola na stenu alebo platňu umožňuje jednoduchý prístup a výmenu.

Spoľahlivá čistota

Náš model OSS ponúka úpravu kondenzátu na základe absorpcie pre piestové a skrutkové kompresory s olejovým vstrekovaním s prietokom pod 30 l/s (60 cfm), sušiče a vodné separátory. Tento separátor olej/voda používa nové, moderné médium filtra na odstraňovanie stopových koncentrácií oleja na úroveň pod 15 ppm. Na overenie koncentrácie oleja na výstupe modelu OSS je k dispozícii voliteľná súprava na odber vzoriek.

Na prevzatie

Brochure

Jednoduchá a účinná absorpcia s modelom OSS


  1. Kondenzát vstupuje do modelu OSS pomocou vstupnej prípojky v hornej časti. 
  2. Zárezy na zníženie tlaku v hornom veku umožňujú dostať kondenzát pod tlakom do separátora. 
  3. Počas predbežného filtrovania presakuje zmes oleja a vody cez filtračné médium na báze polypropylénu, ktoré absorbuje a zachytáva olej, ale nie vodu. 
  4. Vo fáze následnej filtrácie absorbujú pokročilé filtračné médiá zvyšný olej. 
  5. Odvetrávací ventil zabraňuje úplnému vypusteniu separátora pri vytekaní kondenzátu z pripojenia vývodu. 
  6. Z vývodu vyteká čistý kondenzát takmer bez akéhokoľvek zvyškového oleja. Vďaka tomu možno kondenzát vypustiť do kanalizácie.