Rekuperácia energie - Atlas Copco Slovakia
Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Systémy rekuperácie energie kompresorov

Šetrite energiu s kompresormi s olejovým vstrekovaním GA alebo bezolejovými kompresormi ZR

Kontakt Kontaktujte nás

Energetická efektívnosť so spoločnosťou Atlas Copco

Deti vždy povedia pravdu! Vypočujte si to od nich – sme spoločnosť, ktorá investuje do energeticky účinných riešení.

Loading...

Znížte spotrebu energie, eliminujte emisie, šetrite peniaze

Stlačený vzduch patrí medzi najdôležitejšie prostriedky v priemysle. Zariadenia na jeho zabezpečenie sa zároveň vyznačujú jednou z najvyššíchspotrieb energie. Preto majú úspory dosiahnuté v oblasti energie pre kompresory zásadný vplyv na náklady a životné prostredie.

Šetrite náklady aj životné prostredie

Keď sa pozrieme na typickú uhlíkovú stopu vzduchového kompresora – od fázy návrhu až po jeho recykláciu – vidíme, že spotrebovaná energia má na svedomí 99 % všetkých emisií CO2. Keďže spotreba energie väčšinou predstavuje viac ako 80 % nákladov počas životnosti kompresora, energetické úspory v systémoch stlačeného vzduchu budú mať výrazný dopad nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na vaše celkové výdavky. Hoci sa systémy stlačeného vzduchu vo všeobecnosti podieľajú na približne 10 % celkovej spotrebe elektrickej energie v priemysle, v niektorých závodoch môžu vytvárať až 40 % poplatkov za elektrickú energiu.

Ako funguje rekuperácia tepla z kompresora?

pie chart energy recovery
Až 94 % elektrickej energie sa mení na teplo vznikajúce pri kompresii. Bez rekuperácie energie uniká toto teplo do atmosféry prostredníctvom chladiaceho systému a sálania. Horúcu vodu získanú zo systému stlačeného vzduchu môžete použiť na sanitárne účely alebo na vyhrievanie priestorov. Je však tiež mimoriadne vhodná na procesné aplikácie. Používaním horúcej vody ako vstupu do bojlera alebo priamo v procesoch, ktoré vyžadujú vodu s teplotou 70 až 90 °C, môžete ušetriť na nákladoch za drahé zdroje energie, ako je napríklad zemný plyn alebo vykurovací olej.

V závislosti od typu vášho kompresora ponúkame špecifické riešenie rekuperácie energie