Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Systémy rekuperácie energie kompresorov

Šetrite energiu s kompresormi s olejovým vstrekovaním GA alebo bezolejovými kompresormi ZR

Kontakt Kontaktujte nás

Energetická efektívnosť so spoločnosťou Atlas Copco

Deti vždy povedia pravdu! Vypočujte si to od nich – sme spoločnosť, ktorá investuje do energeticky účinných riešení.

Loading...

Znížte spotrebu energie, eliminujte emisie, šetrite peniaze

Stlačený vzduch patrí medzi najdôležitejšie prostriedky v priemysle. Zariadenia na jeho zabezpečenie sa zároveň vyznačujú jednou z najvyšších
spotrieb energie. Preto majú úspory dosiahnuté v oblasti energie pre kompresory zásadný vplyv na náklady a životné prostredie.

Šetrite náklady aj životné prostredie

Keď sa pozrieme na typickú uhlíkovú stopu vzduchového kompresora – od fázy návrhu až po jeho recykláciu – vidíme, že spotrebovaná energia má na svedomí 99 % všetkých emisií CO2.

Keďže spotreba energie väčšinou predstavuje viac ako 80 % nákladov počas životnosti kompresora, energetické úspory v systémoch stlačeného vzduchu budú mať výrazný dopad nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na vaše celkové výdavky.

Hoci sa systémy stlačeného vzduchu vo všeobecnosti podieľajú na približne 10 % celkovej spotrebe elektrickej energie v priemysle, v niektorých závodoch môžu vytvárať až 40 % poplatkov za elektrickú energiu.

Ako funguje rekuperácia tepla z kompresora?

pie chart energy recovery

Až 94 % elektrickej energie sa mení na teplo vznikajúce pri kompresii. Bez rekuperácie energie uniká toto teplo do atmosféry prostredníctvom chladiaceho systému a sálania.

Horúcu vodu získanú zo systému stlačeného vzduchu môžete použiť na sanitárne účely alebo na vyhrievanie priestorov. Je však tiež mimoriadne vhodná na procesné aplikácie. Používaním horúcej vody ako vstupu do bojlera alebo priamo v procesoch, ktoré vyžadujú vodu s teplotou 70 až 90 °C, môžete ušetriť na nákladoch za drahé zdroje energie, ako je napríklad zemný plyn alebo vykurovací olej.

Brochures