Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku

Optimálne úspory

Generátory kyslíka OGP od spoločnosti Atlas Copco prinášajú len minimálne náklady na prevádzku a údržbu. Vytváranie vlastného kyslíka znamená elimináciu nákladov na spracovanie, dopĺňanie a dodávky.

Výhody internej výroby oproti dodávaniu

Výš systém OGP je nepretržite dostupný vo vašej prevádzke. Nikdy neriskujte prerušenie výroby kvôli nedostatku plynu.

Vysoká čistota

Generátor OGP poskytuje čistotu kyslíka 90 % až 95 % na splnenie vašich kvalitatívnych požiadaviek

Prevádzka hneď po pripojení

Systém OGP je hneď pri dodaní pripravený na použitie. Je potrebné pripojiť prívod suchého stlačeného vzduchu.

Podrobný pohľad na generátor kyslíka OGP s technológiou PSA