Bezolejové recipročné dusíkové a kyslíkové posilňovače DX a DN (VSD) - Atlas Copco Slovakia
Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Bezolejové recipročné dusíkové a kyslíkové posilňovače DX a DN (VSD)

Kontaktujte nášho odborníka

Zlepšite prostredie na svojom pracovisku

Posilňovače DX/DN možno prispôsobiť z hľadiska konštrukcie – v závislosti od druhu plynu, ktorého prietok a tlak chcete zvýšiť, sa môžu dodávať s krytom alebo bez krytu.

Žiadna kontaminácia olejom

Posilňovače sú certifikované podľa normy ISO 8573-1 triedy 0, čo znamená, že z nich do vzduchového alebo plynového rozvodu neunikne žiadny olej. Vďaka tomu minimalizujú riziko odstávky výroby.

Viac o Triede nula

Vysoká úspora energie

Pohon s premenlivými otáčkami (VSD) upravuje prietok podľa vašich potrieb a znižuje náklady na energie súvisiace s prípravou stlačeného vzduchu alebo dusíka približne o 35 %.

Viac o technológii VSD

Znovu využite energiu

Integrovaný systém rekuperácie energie využíva teplo z kompresie na prípravu horúcej vody na iných miestach vášho systému výroby. Napríklad v bojleroch, sprchách, pri vykurovaní priestorov...

Zapojiť a spustiť

Posilňovače DX/DN (VSD) možno vďaka ich kompaktnej konštrukcii, integrovaným komponentom a betónovému podkladu nainštalovať za veľmi krátky čas. Minimálne inštalačné náklady

Riaďte svoj proces

Jednotka regulátora Elektronikon® šetrí vaše finančné prostriedky reguláciou tlaku a prietoku s cieľom maximalizovať účinnosť. Okrem toho chráni vaše zariadenie pred poruchami.

Viac o regulátore Elektronikon®

Certifikované bezolejové posilňovače na dusík

Naše robustné posilňovače DX/DN sa dodávajú ako jednostupňové alebo dvojstupňové kompresné zariadenia, ktoré stláčajú vzduch alebo dusík v širokom rozsahu tlakov:

  • maximálne až do 70 bar (e),
  • hodnoty prietoku v závislosti od konkrétnych potrieb procesov.
Dodávajú 100 % bezolejový stlačený vzduch alebo dusík certifikovaný podľa normy ISO 8573-1 triedy 0, čím vám umožnia minimalizovať riziko kontaminácie vo výrobe, pričom sa z posilňovača do rozvodu vzduchu alebo dusíka nedostane žiadny olej.

Úprava prietoku podľa vašich potrieb vďaka pohonu VSD

Dvojstupňové posilňovače môžu využívať pohon s premenlivými otáčkami (VSD), vďaka čomu zvýšia vašu úsporu energie približne o 35 %, pretože tento systém automaticky upravuje prietok podľa vašich potrieb. Bezpečnosť na prvom mieste: jednotka regulátora Elektronikon® reguluje tlak a prietok a chráni zariadenie pred poruchou prostredníctvom interných snímačov.

Nástroje na úsporu energie

Môžete ušetriť ešte viac vďaka integrovanému systému rekuperácie tepla, ktorý vám umožňuje opätovne využiť teplo z kompresie v podobe horúcej vody na inom mieste výrobného systému (napr. pri vykurovaní priestorov alebo v sprchách). Bezpečnosť na prvom mieste: jednotka regulátora Elektronikon® riadi tlak a prietok, čím zabraňuje zlyhaniu jednotky pomocou vnútorných snímačov. Naša inovatívna konštrukcia a využitie pokročilých materiálov nám umožnili zjednodušiť konštrukciu jednotky a súčasne zvýšiť energetickú účinnosť. Posilňovače DX/DN predstavujú komplexné zariadenia, ktoré sa vyznačujú veľmi jednoduchou inštaláciou a údržbou a šetria váš čas a finančné prostriedky.

Technické špecifikácie

Kapacita – Nm3/h

60 Nm³/h - 12 800 Nm³/h

Prevádzkový tlak

25 bar(e) - 70 bar(e)

Výkon namontovaného motora

37 kW - 315 kW

Na prevzatie

Kompletná starostlivosť o zákazníka