Servis s pevnou cenou: najlepšie kompresorové diely a údržba

Vyhnite sa finančným prekvapeniam. Vďaka spojeniu expertízy technikov vyškolených na prácu v prevádzke s kvalitou originálnych kompresorových dielov v našom servise s pevnou cenou.

Kontaktujte nás

Najlepšie kompresorové diely

Bezkonkurenčná kvalita našich originálnych dielov zaisťuje optimálnu prevádzkyschopnosť, spotrebu energie a spoľahlivosť

Profesionálny plán údržby

Spoľahnite sa na expertízu technikov Atlas Copco vyškolených na prácu v prevádzke

Jasne a jednoducho

Vytvorený podľa vašej inštalácie, podmienok v prevádzke a plánu výroby – každý servis s pevnou cenou má jasný rozsah a cenu

Ako môžem s istotou nastaviť rozpočet na údržbu?

Servis s pevnou cenou má jasne stanovenú cenu za každú údržbu. Rozsah údržby je navrhnutý na základe konkrétnych potrieb výroby. Aby sme obmedzili prestoje výroby a umožnili vám efektívne si rozložiť zdroje, údržba je naplánovaná vopred. Navyše, aby boli vaše náklady na inventár a manipuláciu s dielmi minimálne, diely dodávame presne načas.

Ako originálne kompresorové diely znížia moje riziká?

Diely od tretích strán nie sú navrhnuté tak, aby zapadli do vášho systému, a tak dodávatelia nemôžu zaručiť ich vplyv na výkonnosť, efektivitu a spoľahlivosť. Vďaka servisným súpravám a dielom, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy, a našim špecializovaným technikom vám servis s pevnou cenou môže zaručiť, že vaša prevádzka neutrpí neočakávané výpadky kompresora.

Čo je pevné na servise s pevnou cenou?

Servis s pevnou cenou ponúka viac než len pevné ceny za prácu a diely. Poskytneme vám úplný rozsah údržby potrebnej na to, aby vaše vybavenie fungovalo pri optimálnych podmienkach. Proces objednávky je oveľa jednoduchší – budete vedieť, čo dostanete a koľko za to zaplatíte.

Získajte najlepšie kompresorové diely a údržbu

Už žiadne finančné prekvapenia. Kontaktujte svojho zástupcu Atlas Copco ešte dnes

Download
  • The right support at a Fixed Price 234.6 kB, PDF
  • Benefit from our hassle-free Overhaul Service 286 kB, PDF