Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

AIRPlan: komplexná zmluva na dodávku stlačeného vzduchu

Zverte vybavenie na stlačený vzduch do rúk spoločnosti Atlas Copco a plaťte podľa spotreby.

Kontaktujte nás

AIRPlan je komplexná zmluva na dodávku stlačeného vzduchu.

Loading...

Znížte riziko

Zaistíme optimálnu spoľahlivosť a znížime vaše náklady na energie.

Využite maximálnu flexibilitu

AIRPlan je naše najflexibilnejšie riešenie prinášajúce stabilný prietok kvalitného stlačeného vzduchu, ktorý sa dokonale prispôsobí požiadavkám vašej výroby.

Ľahké a jednoduché

Nákup a údržbu zariadenia nechajte na spoločnosť Atlas Copco a plaťte len za stlačený vzduch, ktorý potrebujete.

Aký je rozdiel v prípade, že vlastním svoje vlastné kompresory?

Nákup stanice stlačeného vzduchu má veľký vplyv na vaše kapitálové výdavky. Popri investičných nákladoch je veľa ďalších nákladov, ktoré treba zvážiť: administratívne a kapitálové náklady, doprava a inštalácia atď. Vďaka riešeniu AIRPlan nemusíte kupovať žiadne aktíva. Všetky náklady na stlačený vzduch sú súčasťou vašich prevádzkových nákladov. A... uvoľnenie si finančných prostriedkov na iné investície môže priniesť nové obchodné príležitosti.

Čo v prípade, že sa dopyt po stlačenom vzduchu zmení?

Veľké zmeny vo vašom výrobnom procese, ako napríklad zvýšenie alebo zníženie objemu výroby, nové investície, metódy alebo technológie, by mohli znamenať, že stanica stlačeného vzduchu, do ktorej ste investovali, už nebude ideálne prispôsobená vašim potrebám. Riešenie AIRPlan vám ponúka jedinečnú flexibilitu a rýchle prispôsobenie vášho zariadenia novým požiadavkám. Znova si to nebude vyžadovať investície ani zdĺhavé schvaľovacie procesy, čím sa zvýši efektivita a ušetrí sa čas a peniaze.

Aké úspory dosiahnem?

Riešenie AIRPlan vás zbaví investičných nákladov na zariadenie. Náklady na riešenie AIRPlan sú predvídateľné a transparentné, pričom pozostávajú z fixného a variabilného poplatku založeného na aktuálnych prevádzkových hodinách kompresorov. Pravidelná údržba a inovácie zahrnuté v riešení AIRPlan vám pomôžu znížiť prestoje a náklady na energiu.

Ako zabránim neočakávaným nákladom?

Ak dôjde k poruche alebo sa vyžaduje naliehavá oprava, tieto nepredvídané náklady by mohli vážne narušiť váš rozpočet. Riešenie AIRPlan predstavuje náš záväzok dodať vám vysokokvalitný a spoľahlivý stlačený vzduch s minimálnymi prestojmi. Kombinácia komplexnej podpory, systémového monitorovania, aktívnych opráv a núdzovej asistencie zaisťuje trvalú spoľahlivosť a maximálnu prevádzkyschopnosť.

AIRPlan: komplexná zmluva na dodávku stlačeného vzduchu

contact icon