Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Plán preventívnej údržby pre optimálnu prevádzkyschopnosť kompresora

Spoľahnite sa na vyškolených technikov spoločnosti Atlas Copco a bezkonkurenčnú kvalitu našich originálnych dielov.

Kontaktujte nás

Servisné správy

Pomôžeme vám dosiahnuť maximálnu energetickú účinnosť vďaka aktuálnym informáciám o stave vášho systému

Predchádzajte poruchám

Ak si naši technici všimnú ďalší rozvíjajúci sa problém, navrhnú vám riešenie

Pohotovostný systém nahlasovania s prioritnou podporou

Ak je potrebná urgentná oprava, poskytneme vám prioritnú asistenciu

Získam výhody medzi servisnými návštevami?

Plán preventívnej údržby vám už od registrácie prináša niekoľko výhod. Získate prístup k jednoduchému procesu objednávky, nášmu pohotovostnému systému nahlasovania s prioritnou podporou a všetky zdroje budú rezervované vopred, aby ste sa mohli sústrediť na svoje podnikanie.

Ako mi preventívna údržba uľahčí život?

Nebudete musieť podrobne sledovať servisné potreby vášho kompresora a objednávať každý servis zvlášť. Proces sprostredkovania chce čas, čo by mohlo viesť k oneskoreniu servisu a potenciálnemu zvýšeniu celkových nákladov.

Čo ak mám vlastný údržbový tím?

Ani ten najlepší interný technik nebude mať také podrobné vedomosti o kompresoroch ako špecializovaný servisný inžinier zo spoločnosti Atlas Copco. Servis by mohol byť zdĺhavejší a drobné technické problémy nepovšimnuté.

Nechajte to na odborníkov na kompresory

Odborníci, ktorí stoja za našim plánom preventívnej údržby vám pomôžu dosiahnuť optimálnu výkonnosť a ušetriť čo najviac nákladov. Kontaktujte svojho zástupcu Atlas Copco ešte dnes.

Plán preventívnej údržby pre optimálnu prevádzkyschopnosť kompresora

contact icon