Stratégia a priority

Vízia spoločnosti Atlas Copco spočíva v úsilí stať sa a zostať jednotkou – spoločnosťou prvej voľby pre našich zamestnancov, zákazníkov a ďalšie zainteresované strany. To znamená, že chceme byť prvou spoločnosťou, ktorej meno vám napadne, a tou, ktorú si vyberiete.

Poslaním spoločnosti Atlas Copco je dosiahnuť udržateľný výnosný rast. To znamená, že chránime a rozširujeme naše podnikanie vrátane našich zdrojov a ľudí ekonomicky, environmentálne a sociálne zodpovedným spôsobom.