Pneumatické motory z nehrdzavejúcej ocele pre náročné prostredie

Jednou z hlavných výhod pneumatických motorov je ich schopnosť pracovať v náročnom alebo dokonca v agresívnom prostredí.

Pneumatické motory z nehrdzavejúcej ocele

Motory z nehrdzavejúcej ocele od spoločnosti Atlas Copco rozširujú pole aplikácií do oblastí, v ktorých je prostredie korozívne. Môže to byť priemysel spracovania potravín, v ktorom sa používajú korozívne detergenty, alebo chemický priemysel, v ktorom je korozívna samotná atmosféra. Motory z nehrdzavejúcej ocele sú ideálne vo výbušnom prostredí, pretože v nich nevznikajú elektrické iskry a nehrdzavejúca oceľ znižuje riziko mechanického vzniku iskier. Motory z nehrdzavejúcej ocele od spoločnosti Atlas Copco majú čistú konštrukciu bez rohov alebo dutín, v ktorých sa hromadia nečistoty. Motory sú vybavené dvojitým tesnením z jemnej gumy na konci hriadeľa, ktoré chráni pred prienikom vody alebo čistiacich prostriedkov do prevodového mechanizmu. Planétová prevodovka je mazaná potravinárskym mazivom schváleným podľa normy USDAH1. Motory z nehrdzavejúcej ocele sortimentu spoločnosti Atlas Copco sú k dispozícii vo verziách s mazaním a verziách bez mazania. Materiál použitý v zadnej komore, skrini a prednej časti je nehrdzavejúca oceľ s označením: – ISO 683/XII typ 17, SS 142346, – DIN 17440 X12CrNiS188. Materiál použitý vo vývodovom hriadeli a ozubenom venci má označenie: – ISO 683/XII type 9b, SS 142321, – DIN 17440 X22CrNi17. Pneumatické motory od spoločnosti Atlas Copco, LZB, sú schválené na použitie v priestoroch s rizikom výbuchu, zóny 1 a 2, v súlade s normou EN 1127-1 (november 1996) s označením EXII 1 GT6.