Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Solutions
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

5 výhod pri transformácii skrutkovačov so spojkou na novú riadiacu jednotku MTF6000

V mnohých montážnych operáciách s nízkym uťahovacím momentom sa na väčšinu utiahnutí stále používajú jednoduché skrutkovače so spojkou.

Tieto skrutkovače sa už roky používajú v odvetviach, ako je výroba elektroniky, a poskytujú najzákladnejšiu úroveň zabezpečenia proti chybám: spojka je nastavená na vypnutie nástroja po dosiahnutí správneho uťahovacieho momentu. Činnosť spojky nám hovorí, že spoj je utiahnutý na správnu úroveň. 

Montáž s nízkym uťahovacím momentom

Pri montáži s nízkym uťahovacím momentom však táto základná úroveň zabezpečenia proti chybám často nestačí. V mnohých aplikáciách sa dnes skrutky montujú do plastových otvorov a počas montáže sa do otvoru narezávajú závity. Problém pri týchto samorezných aplikáciách spočíva v tom, že veľkosť lisovaného otvoru v plaste sa môže meniť a pri tejto odchýlke sa rozsah krútiaceho momentu potrebného na rezanie závitov do otvoru mení od skrutky ku skrutke.

Ak sa na rezanie závitov použije väčší alebo menší krútiaci moment, potom sa mení aj uťahovací moment použitý na to, aby zostava bola prijateľne pevná. V niektorých prípadoch môže byť rozdiel taký veľký, že zostava nebude pevná a keď sa spojkový nástroj vypne, skrutka stále vyčnieva z otvoru (nezapustená skrutka).

Okrem možnosti nezapustených skrutiek je problémom narastajúca zložitosť zostáv. V elektronickom priemysle výrobky obsahujú viac skrutiek a viac malých častí, ktoré sa zostavujú do finálneho produktu ako kedykoľvek predtým. Táto komplexnosť predstavuje výzvy pre operátorov, ktorých úlohou je montáž týchto zostáv.

Často môže byť zložité overiť, či boli všetky spojovacie prvky dotiahnuté, či boli použité správne skrutky a či bolo všetko správne zostavené.

Vstúpte do sofistikovaného zdroja uťahovania od spoločnosti Atlas Copco

Kľúčovou súčasťou každého riešenia, ktoré rieši tieto problémy, je sofistikovanejší systém uťahovania. Na bezchybné riešenie problémov pri montáži s nízkym uťahovacím momentom sa môže použiť riadiaca jednotka nástrojov Atlas Copco MicroTorque Focus 6000 (MTF6000) a súvisiace nástroje a príslušenstvo.

  • Stratégia kontroly dosadnutia, ktorá je k dispozícii v ovládači MTF6000, umožňuje zistiť, kedy skrutka dosadla, a potom ju dotiahnuť na správnu úroveň. To vylučuje možnosť nezapustených skrutiek alebo strhaných závitov.
  • Funkcie, ako je napríklad dávkové sekvenovanie, umožňujú spočítať počet namontovaných skrutiek, aby sa zaistilo, že pri montáži nebudú chýbať žiadne skrutky.
  • Doplnkové príslušenstvo, ako sú vákuové zariadenia na podávanie skrutiek, zariadenia na predkladanie skrutiek a systémy na rozpoznávanie polohy, môžu zaistiť, aby sa vždy správne namontovali správne skrutky na správne miesto.
  • Pre progresívnejšie navádzanie operátora sme schopní pridať náš softvér na riadenie procesov SQS, ktorý operátorom poskytuje dynamické pracovné pokyny spolu s prevádzkovým procesom.

Montáž s nízkym uťahovacím momentom nebola nikdy sofistikovanejšia a spoločnosť Atlas Copco našťastie môže poskytnúť rad produktov, ktoré splnia tieto výzvy nielen dnes, ale aj do budúcnosti.

Ešte dnes sa obráťte na spoločnosť Atlas Copco a naplánujte si ukážku v svojom zariadení.