Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Obmedzenie chýb na montážnej linke prostredníctvom digitalizácie procesu zabezpečenia kvality

Aj keď výrobcovia vykonávajú kontroly kvality na montážnej linke, je stále možná určitá úroveň zlyhania a nedostatkov výrobku, čo vedie k sťažnostiam zákazníkov alebo záručným reklamáciám. Ako zabrániť tomuto riziku?

Riadenie procesu zabezpečenia kvality

Riadenie procesu zabezpečenia kvality

Kľúčovým faktorom na zníženie zlyhaní je plánovanie a vykonanie štruktúrovaného plánovania zabezpečenia kvality a rýchla, hĺbková a účinná analýza údajov. Túto úlohu je možné veľmi zjednodušiť pomocou progresívneho softvéru na riadenie procesov kvality, ako je QA Supervisor. Viete si predstaviť, že by ste mohli odstrániť všetky tieto problémy, digitalizovať údaje o kvalite, používať progresívnu analýzu a dokonca predpovedať chyby? Čím viac informácií získate o kvalite procesov, tým presnejšie kroky podniknete. Obmedzenie chýb je ambiciózny cieľ, ale oveľa bližšie k realite, ako si myslíte. Čo sa stane, keď zistíte problémy, keď bude neskoro? Chybné súčasti spôsobujú záručné náklady a zlé následky pre koncových používateľov, ako aj pre obraz vašej značky.


Ste manažér kvality? Viete, ako predchádzať týmto rizikám?

QA Supervisor, softvér na riadenie procesov zabezpečenia kvality

QA Supervisor, softvér na riadenie zabezpečenia kvality

QA Supervisor od spoločnosti Atlas Copco je úplne nový serverový softvér, ktorý uľahčuje prácu. Môžete monitorovať a definovať každý jednotlivý krok v štruktúre závodu. Správa a zhromažďovanie údajov zo všetkých kontrol kvality sú jednoduché. Pomocou softvéru QA Supervisor budete sledovať všetky zmeny v nastavení linky. Softvér šetrí veľa času a znižuje náklady, vďaka čomu je audit rýchly a efektívny. Premeňte svoje výsledky na cenné údaje a pokryte všetky aspekty aplikácií zabezpečenia kvality. Úplná sledovateľnosť? Vďaka informačnému panelu kvality v reálnom čase a progresívnej štatistickej analýze má každý používateľ úplnú kontrolu nad procesmi kvality. Softvér umožňuje obmedziť chyby na montážnej linke, znižuje náklady a šetrí čas. QA Supervisor vám umožní dosiahnuť vynikajúce výsledky z hľadiska výkonu a inovácií.


 


Články Všeobecné priemyselné využitie Kvalita Výrobca originálneho vybavenia Industry 4.0 Letectvo Elektronika Automobilový priemysel Zabezpečenie kvality Ťažké zariadenia a stroje Produktivita Energia Stavba lodí Železničný priemysel