Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Digitalizácia odvetvia veternej energie

Presun inteligentnej továrne do terénu pomocou riešenia v oblasti inteligentného prepojeného uťahovania skrutiek

Štvrtá priemyselná revolúcia alebo digitalizácia výroby a montáže prichádza. Kľúčovým prvkom, ktorý umožňuje uskutočnenie štvrtej priemyselnej revolúcie, je vznik a použitie technológií na spájanie ľudí, zariadení a strojov. 

Digitalizácia výroby

Správa nástrojov, zabezpečenie procesov montáže skrutiek a zhromažďovanie údajov sú dnes bežnou praxou v továrňach v mnohých priemyselných odvetviach. Avšak v sektore prevádzky a údržby veterných turbín existujú ďalšie faktory, ktoré spôsobujú, že sa implementácia úplnej digitalizácie stáva výzvou. 

Extrémne pracovné prostredie, časová tieseň, vysoké nároky na bezpečnosť a potreba dokumentácie sú výzvami, ktorým každodenne čelí sektor prevádzky a servisu, a ich riešenie nie je jednoduché.

Okrem toho rozmanitosť dnes dostupných dizajnov skrutkových spojov vedie k tomu, že pracovníci používajú na uťahovanie skrutiek rôzne typy nástrojov. Hydraulické momentové kľúče, uťahovače skrutiek, elektrické uťahovačky, akumulátorové nástroje a dokonca aj ručné momentové kľúče sa v prevádzkach používajú súčasne.

Všetky tieto typy nástrojov si vyžadujú primerané školenie obsluhujúceho personálu, proces kalibrácie a monitorovanie cyklu údržby; z väčšej časti sa dokumentácia stáva manuálnym procesom.

Tvarovanie budúcnosti

Priemyselný sektor veternej energie sa každým dňom stáva globálnejším a konkurenčnejším. Montáž a konštrukcia veterných turbín je čím ďalej, tým komplexnejšia. Väčšie skrutky v extrémnejšom prostredí a s dlhším životným cyklom produktu si vyžadujú nové uťahovacie riešenia, ktorých cieľom je vytvoriť bezúdržbové skrutkované spoje. 

Splnenie týchto požiadaviek si nevyhnutne vyžaduje implementáciu technológie inteligentnej továrne v externom prostredí, ktorá zaručí, že sa budú vyrábať a montovať výrobky najlepšej kvality a že sa budú prevádzkovať počas celej doby životnosti výrobku s obmedzenými rizikami a nižšími nákladmi.

Riešenia v oblasti inteligentného prepojeného uťahovania skrutiek pomáhajú digitalizovať výrobu v odvetví veternej energie a tak dostávajú inteligentnú továreň do terénu.

Budúcnosť je prepojená

Navyše to umožní využitie prepojenosti a analýzy údajov naprieč celým hodnotovým reťazcom výrobcov originálnych zariadení. Výhody sa prejavia vo všetkých častiach hodnotového reťazca, od výroby po prevádzku, ba dokonca aj u partnerov a poskytovateľov služieb – to všetko vedie k rýchlejšiemu vývoju produktu, promptnejšiemu riešeniu problémov a rýchlemu zavedeniu vylepšení procesov na viacerých pracoviskách alebo miestach.

Technologické výdobytky umožňujú realizáciu tohto cieľa už dnes a na trhu už existujú výrobky, ktoré podporujú víziu inteligentného a pripojeného uťahovacieho procesu vo všetkých prostrediach. Spoločnosť Atlas Copco bude spolu s ostatnými partnermi podporujúcimi ekologický systém pomáhať priemyselnému sektoru veternej energie napredovať a zrýchľovať toto vzrušujúce dobrodružstvo a podporovať rýchlejšie, bezpečnejšie a inteligentnejšie procesy a operácie zákazníkov.

Prečo potrebujeme inteligentné nástroje v sektore energetiky?

Objavte riešenia v oblasti uťahovania skrutiek Atlas Copco pre odvetvie veternej energie.

Nové riešenia neustále sa meniacich náročných úloh

Získavajte aktuálne informácie

 

Chcete zistiť, ako digitalizovať svoje prevádzky?  Prihláste sa na odoberanie najnovších informácií od spoločnosti Atlas Copco.

Odoslaním tejto žiadosti vás spoločnosť Atlas Copco bude môcť kontaktovať prostredníctvom získaných informácií. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.