Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Predstavenie nových produktov

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zistite viac o tom, ako mať správny nástroj na správnom mieste bez pevných inštalácií

Loading...

Predstavenie nových produktov

Vytváranie rýchlejších a lepších montážnych liniek
Dopyt po nových produktoch na trhu je veľký a konkurencia je ohromná, preto má vaša schopnosť prispôsobiť a zmeniť svoje montážne linky zásadný význam pre zachovanie vašej konkurencieschopnosti. Nové výrobné linky musia byť v prevádzke a pracovať naplno rýchlejšie než kedykoľvek predtým bez narušenia dôrazu na kvalitu a náklady. Prevádzkovať montážnu linku v dnešnom odvetví výroby nie je jednoduché.

Výzvy

Vykonanie všetkých nevyhnutných zmien si vyžaduje čas a prostriedky. K výrobnej linke treba pridávať, prípadne presúvať vybavenie výrobnej prevádzky a pracovné stanice. Musíte si udržať svojich zamestnancov a zaistiť, aby sa kvalita počas celého procesu udržiavala na špičkovej úrovni. Okrem toho si musíte zachovať sústavnú kontrolu a dodržiavať výrobné ciele.
Potrebujete systém, ktorý zaistí, aby sa tieto zmeny dali vykonať spoľahlivo a aby ste sa vždy vedeli spoľahnúť na správnosť prístupu pri prvom použití na minimalizovanie potrebného času a prostriedkov

Príležitosti

Stojíme na počiatku štvrtej priemyselnej revolúcie. Zariadenia a vybavenie môžu zdieľať a zhromažďovať obrovské množstvá údajov. Ako však môžu funkcie vybavenia na zhromažďovanie a zdieľanie údajov znížiť požiadavky pri sústavných zmenách výrobnej linky?
Naše štúdie ukazujú, že zavedenie koncepcie inteligentnej prepojenej montáže v rámci vašej montážnej linky môže zaistiť vynikajúce výsledky a predstavenie nových produktov bude výrazne rýchlejšie s nižšími nákladmi a bez akejkoľvek straty kvality. Jeden zo zákazníkov znížil náklady na zmenu o 57 percent. To všetko pri zachovaní kvality a výbere správneho prístupu hneď na prvý raz.

Predstavenie nových produktov s koncepciou inteligentnej prepojenej montáže

Ideálna montážna linka spája krátke časy na zmenu so zaistením celkovej kvality a dôsledným testovaním. Zaistenie správnosti prístupu si vyžaduje informácie a značné plánovanie. Zhromažďovanie údajov a plánovanie sa zakladá na štyroch komponentoch, ktoré spoločne vytvárajú výrobný systém:
• Údaje z montážnej linky na optimalizáciu celej linky
• Údaje z pracovných staníc na riadenie funkcií pracovnej stanice a na umožnenie škálovania
• Konfigurácia nástrojov, ktorá zaistí správne nastavenie nástrojov
• Informácie pre operátora na podporu operátora pri vykonávaní úlohy
Virtuálna logika pracovných staníc umožňuje testovať, škálovať, vyvažovať operácie a procesy. Každá pracovná stanica je vopred nakonfigurovaná riadiacou logikou na podporu rýchlych a intuitívnych zmien a úprav. Namiesto presunu alebo uvedenia do prevádzky nového hardvéru vyžaduje len načítanie novej konfigurácie do pracovnej stanice.
Koncepcia inteligentnej prepojenej montáže vedie operátorov pri práci, znižuje potrebu odborných školení a umožňuje rýchlu implementáciu nových produktov, pričom sa neustále zameriava na kvalitu a podnikanie.
Súhrn Zaistenie pokračujúcej konkurencieschopnosti si vyžaduje neustále zmeny vo výrobe. Dnes viac než kedykoľvek predtým. Výrobné linky na nové, veľmi kvalitné produkty treba zavádzať rýchlo pri minimálnych nákladoch. Koncepcia inteligentnej prepojenej montáže vám umožní dosiahnuť všetky tieto ciele, maximalizovať efektívnosť nákladov, kvalitu a rýchlosť.
Zoznámte sa s koncepciou inteligentnej prepojenej montáže!

Inteligentná prepojená montáž podporuje realizáciu koncepcie Industry 4.0 – reality, kde sa technológia jednoducho používa a rýchlo prináša hodnotu.

Zistite viac o inteligentnej prepojenej montáži a koncepcii Industry 4.0 – KLIKNITE TU