Naše riešenia
Vacuum solutions

Používanie katalógových údajov o výkonnosti

Výkonnostné údaje uvedené v katalógoch motorov spoločnosti Atlas Copco platia pre nameraný tlak prívodu vzduchu 6,3 bar (91 psi). Údaje v katalógu sú uvedené v tabuľkách aj grafoch.

Používanie katalógových údajov pneumatických motorov.

Výstupný výkon motora je najlepšie vidieť z jeho grafu výkonu. Pre každý motor/prevodové ústrojenstvo sa uvádzajú výkon, krútiaci moment a spotreba vzduchu ako funkcia otáčok. 
– Maximálny výkon, kW a hp – Otáčky v bode maximálneho výkonu, ot./min – Krútiaci moment pri maximálnom výkone, Nm – Voľnobežné otáčky, ot./min – Spotreba vzduchu pri maximálnom výkone, l/s Štartovací krútiaci moment vytváraný pneumatickým motorom je variabilný a závisí od polohy lopatiek. Tieto informácie možno získať len z tabuliek údajov, v ktorých je uvedená garantovaná hodnota. V katalógových údajoch sa neuvádza krútiaci moment pri nulových otáčkach, možno ho však určiť odhadom ako dvojnásobok krútiaceho momentu pri maximálnom výstupnom výkone.