Naše riešenia
Vacuum solutions

Ako vybrať správny pneumatický motor

Pri výbere správneho motora pre akúkoľvek aplikáciu sa odporúča zvážiť potreby, ktoré musí uspokojiť. Vhodným spôsobom je postupovať krok za krokom podľa nasledujúce opisu.

Všeobecné pravidlá pre výber pneumatických motorov

Výber pneumatického motora

Vďaka širokému prevádzkovému rozsahu pneumatického motora je pravdepodobné, že by viacero rôznych motorov mohlo pracovať s rovnakým pracovným bodom. To, kde sa na krivke krútiaceho momentu a otáčok nachádza pracovný bod, ovplyvňuje výber motora. Keďže je najefektívnejšie prevádzkovať motor pri otáčkach dosiahnutých pri maximálnom výkone, najlepšiu možnú alternatívu získate výberom motora, ktorý poskytuje maximálny výkon čo najbližšie k pracovnému bodu. Takýto motor bude mať pre daný výstupný výkon aj najnižšiu spotrebu vzduchu. Ak sú pre vás dôležité stabilné otáčky pneumatického motora, mali by ste sa vyhýbať prevádzkovaniu motora pri otáčkach pod bodom maximálneho výkonu. Tým sa zabezpečí dostupnosť určitej „výkonovej rezervy“ pre prípad zvýšenia zaťaženia. V prípade, že nemožno s istotou stanoviť požiadavky na krútiaci moment, je takisto vhodné, aby motor pracoval bližšie k voľnobežným otáčkam. Pri nízkych otáčkach/vysokom krútiacom momente pôsobí na prevodové ústrojenstvo vysoké zaťaženie. Vysoké otáčky majú vplyv na životnosť lopatiek. Ak sa vyžaduje veľmi dlhá životnosť, je vhodné zvoliť veľký motor, ktorý je obmedzený alebo sa prevádzkuje pri nízkom tlaku.