Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Výrobky
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Výrobky
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Príslušenstvo vzduchových rozvodov
Vŕtačky a moderné vŕtacie jednotky
Výrobky
Vŕtačky a moderné vŕtacie jednotky
Vŕtačky a moderné vŕtacie jednotky
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Spôsoby zmeny výkonu motora

Obmedzenie prietoku a regulácia tlaku sú dva spôsoby, pomocou ktorých možno meniť výkon pneumatického motora. Od podmienok aplikácia závisí, ktorý spôsob sa uprednostní.

Obmedzenie prietoku

Obmedzenie prietoku pneumatického motora

Škrtiaca klapka sa zvyčajne umiestňuje na vstupe motora, hoci ju možno použiť aj na jeho výstupe.

Výhodou obmedzenia prietoku na vstupe je zníženie spotreby vzduchu, zatiaľ čo pri obmedzení prietoku výstupného vzduchu sa zachováva o niečo vyšší štartovací krútiaci moment.

Obmedzenie prietoku je najvhodnejším spôsobom zmeny výstupného výkonu motora v prípade, ak je žiaduce udržiavať vysoký štartovací krútiaci moment a zároveň obmedziť prevádzkové otáčky.

Regulácia tlaku

Regulácia tlaku pneumatického motora

Ak sa používa regulátor tlaku, vždy sa inštaluje na vstupe motora. Použitie regulácie tlaku je ideálne v prípade, že sa vyžaduje regulácia krútiaceho momentu pri nulových otáčkach a vysoký štartovací krútiaci moment nie je dôležitý.

Výkon motora pri rôznom tlaku vzduchuVšetky výkonnostné grafy pneumatických motorov spoločnosti Atlas Copco sa uvádzajú pri vstupnom tlaku 6,3 bar. V prípade iného tlaku vzduchu je potrebné prepočítať výkonnostné krivky.

Pri výpočte výkonnostných údajov je potrebné údaje o motore pri tlaku 6,3 bar vynásobiť korekčným koeficientom uvedeným v tabuľke nižšie.

Iným spôsobom, ako sa dozvedieť o možnostiach regulácie tlaku alebo obmedzenia prietoku pri motoroch, je použiť program na výber pneumatických motorov (Air Motors Selection Program).

Korekčné koeficienty
         
Tlak vzduchu   Výkon Rýchlosť Uťahovací moment Spotreba vzduchu
Bar PSI        
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44