Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek od spoločnosti Atlas Copco zahŕňajú prispôsobiteľný nástroj na napnutie viacerých skrutiek Tentec vyvinutý pre švédsku jadrovú elektráreň

Napriek tomu, že sa pri návrhu a výrobe „vysokých“ napínačov v spoločnosti Tentec pre tento druh využitia zvyčajne nestretávame s problémami, v tomto prípade sa kryt priechodu nachádzal vo vertikálnej rovine, pričom minimálna vzdialenosť medzi koncom skrutky a stenovou prekážkou bola len 100 mm. Hydraulické napínače skrutiek by pri tomto type použitia tvorilo niekoľko prstencových segmentov, pričom každý z nich by obsahoval rovnaké množstvo záťažových komôr. Komory sú vnútorne prepojené v každom segmente, aby sa hydraulickým tlakom, ktorý sa privádza hadicou jediným otvorom súčasne natlakovala každá z komôr. Viacero hadíc z pohonnej jednotky by zaistilo, že sa všetky segmenty natlakujú súčasne a súčasne napnú všetky skrutky rovnakou silou. V dôsledku umiestnenia krytu a obmedzeného prístupu bolo zrejmé, že vytvorenie zostavy segmentovaných prstencov bude náročné. Technici, ktorí sa v spoločnosti Atlas Copco venujú riešeniam v oblasti uťahovania skrutiek, vypracovali nekonvenčné riešenie – napínač tvoril úplný prstenec namiesto jednotlivých segmentov. Vo finále uťahovač tvorili tri prstence, ktoré mali výšku menej než 100 mm a pomocou zdvíhadla sa spúšťali 100 mm priestorom na kryt priechodu. Všetkých 20 komôr bolo vnútorne prepojených a hoci sa z pohonnej jednotky teoreticky dali natlakovať jedinou hadicou, prstenec obsahoval 5 otvorov radiálne rovnomerne rozmiestnených, aby sa zaistilo rovnomerné a efektívne privádzanie kvapaliny do všetkých komôr. Technický riaditeľ Dave Evans toto inovatívne riešenie komentoval takto: „S odvetvím jadrovej energetiky spolupracujeme už mnohé roky, no ešte nikdy sme sa nestretli s podobným problémom. Naši technici však majú bohaté skúsenosti s navrhovaním riešení pre rôzne odvetvia, s ktorými spolupracujeme, a využili svoje bohaté znalosti problematiky napínania skrutiek na vytvorenie tohto inovatívneho a jedinečného systému MST.“