Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek od spoločnosti Atlas Copco zahŕňajú prispôsobiteľný nástroj na napnutie viacerých skrutiek Tentec vyvinutý pre švédsku jadrovú elektráreň

Napriek tomu, že sa pri návrhu a výrobe „vysokých“ napínačov v spoločnosti Tentec pre tento druh využitia zvyčajne nestretávame s problémami, v tomto prípade sa kryt priechodu nachádzal vo vertikálnej rovine, pričom minimálna vzdialenosť medzi koncom skrutky a stenovou prekážkou bola len 100 mm. Hydraulické napínače skrutiek by pri tomto type použitia tvorilo niekoľko prstencových segmentov, pričom každý z nich by obsahoval rovnaké množstvo záťažových komôr. Komory sú vnútorne prepojené v každom segmente, aby sa hydraulickým tlakom, ktorý sa privádza hadicou jediným otvorom súčasne natlakovala každá z komôr. Viacero hadíc z pohonnej jednotky by zaistilo, že sa všetky segmenty natlakujú súčasne a súčasne napnú všetky skrutky rovnakou silou. V dôsledku umiestnenia krytu a obmedzeného prístupu bolo zrejmé, že vytvorenie zostavy segmentovaných prstencov bude náročné. Technici, ktorí sa v spoločnosti Atlas Copco venujú riešeniam v oblasti uťahovania skrutiek, vypracovali nekonvenčné riešenie – napínač tvoril úplný prstenec namiesto jednotlivých segmentov. Vo finále uťahovač tvorili tri prstence, ktoré mali výšku menej než 100 mm a pomocou zdvíhadla sa spúšťali 100 mm priestorom na kryt priechodu. Všetkých 20 komôr bolo vnútorne prepojených a hoci sa z pohonnej jednotky teoreticky dali natlakovať jedinou hadicou, prstenec obsahoval 5 otvorov radiálne rovnomerne rozmiestnených, aby sa zaistilo rovnomerné a efektívne privádzanie kvapaliny do všetkých komôr. Technický riaditeľ Dave Evans toto inovatívne riešenie komentoval takto: „S odvetvím jadrovej energetiky spolupracujeme už mnohé roky, no ešte nikdy sme sa nestretli s podobným problémom. Naši technici však majú bohaté skúsenosti s navrhovaním riešení pre rôzne odvetvia, s ktorými spolupracujeme, a využili svoje bohaté znalosti problematiky napínania skrutiek na vytvorenie tohto inovatívneho a jedinečného systému MST.“