Ropa a plyn

Štandardné a na mieru upravené riešenia pre projekty novej výstavby, plánovanej údržby, odstávky a vyradenia z prevádzky na celom svete.

Kontaktujte nášho odborníka! Prevezmite si náš katalóg!

Prieskum a obnova ropy a zemného plynu zostávajú kľúčové pre rozvinuté a rozvojové krajiny sveta. V odvetví, ktoré sa neustále mení a charakterizuje ho využívanie nástrojov v náročných podmienkach, majú bezpečnosť produktov, spoľahlivosť a inovácie zásadný význam.