Fáza 2 – Úloha na pracovisku

Každý študent musí po dokončení schváleného školiaceho kurzu a získaní certifikátu školenia absolvovať prax na pracovisku na precvičenie nových zručností a vedomostí. Toto obdobie umožňuje upevniť si zručnosti a vedomosti pomocou pracovných úloh.

Kontaktujte nás