Hodnotenie v testovacom stredisku

Každý kandidát musí podstúpiť formálne hodnotenie pracovných vedomostí, zručností a schopností v oblasti integrity mechanických spojov.

Kontaktujte nás