Vyplnenie otvoru: nitovanie

Kontrola procesu a výborná ergonomika