Výroba trupu lietadiel

Čas je dôležitý faktor, no pokiaľ ide o výrobu trupu lietadla, na prvom mieste je vždy bezpečnosť a kvalita.

Trup lietadla je aerodynamický a elegantný, jeho štrukturálna pevnosť odoláva tlaku, ohýbaniu aj rôznym silám. Čas je dôležitý faktor, no na prvom mieste je vždy bezpečnosť a kvalita. Štrukturálna pevnosť trupu lietadla odoláva tlaku, ohýbaniu aj torzným silám.

Loading...